คลอดธรรมชาติ + ยาระงับปวดทางไขสันหลัง (Epidural analgesia for labor) 100,000 บาท

การคลอดธรรมชาติโดยใช้ยาระงับปวดทางไขสันหลัง เป็นการคลอดแบบธรรมชาติโดยแพทย์จะฉีดยาเข้าไขสันหลังเพื่อลดความเจ็บปวดของอาการเจ็บท้องคลอด ซึ่งการฉีดยานี้จะทำให้คุณแม่รู้สึกชาตั้งแต่เอวลงมา แต่ยังรู้สึกตัวตลอดเวลา การคลอดวิธีนี้เป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณแม่ต้องการคลอดเองไม่เจ็บตัว ฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้น ทั้งนี้แนะนำให้ปรึกษาสูติแพทย์ ที่คุณแม่ฝากครรภ์อยู่ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพว่า คุณแม่สามารถคลอดด้วยวิธีดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไร

รายละเอียดแพ็กเกจ : ในโรงพยาบาล 2 คืน ประเภทห้องพัก The Regent
 • ค่าธรรมเนียมสูติแพทย์, ผู้ช่วยสูติแพทย์, กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยว (The Regent) สำหรับคุณแม่ พร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องคลอด ห้องพักฟื้นหลังคลอด และการบริการระหว่างการคลอด
 • ค่าห้องและค่าบริการพยาบาลทารกแรกเกิด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือในการช่วยคลอดปกติ รวมทั้งเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่ายา, เวชภัณฑ์ รวมทั้งค่ายารับประทานที่แพทย์สั่งให้กลับบ้าน (ตามรายการที่กำหนด)
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารก
 • ตรวจสอบกรุ๊ปเลือดสำหรับทารก (ABO Grouping, Rh Typing)
 • ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดความผิดปกติการทำงานของสมองสำหรับทารก (PKU)
 • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง(Micro bilirubin)
 • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
 • ทดสอบการทำงานต่อมไทรอยด์สำหรับทารก (TSH)
 • การตรวจการได้ยินของทารก(Newborn Hearing Screening Test) แปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) และวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่ 1 (Hepatitis B)
 • วิตามินเค (Vitamin K)

ห้องพัก The Regent