คลอดธรรมชาติ (Normal Labour) 80,000 บาท

การคลอดธรรมชาติ กรณีที่คุณแม่มีร่างกายแข็งแรงและลูกน้อยไม่มีความผิดปกติใดๆ วิธีการคลอดธรรมชาติเป็นวิธีที่แนะนำ และได้รับการยอมรับทางการแพทย์ว่าเป็นวิธีการคลอดที่ดีที่สุด เนื่องจากไม่ต้องเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน การติดเชื้อ และการคลอดผ่านทางช่องคลอดจะช่วยรีดน้ำคร่ำที่อยู่ในปอดของลูกออกมาจนหมด ทำให้ปอดขยายตัวได้ดี นอกจากนี้ คุณแม่รู้สึกมีพลังและเกิดความภูมิใจเมื่อคลอดสำเร็จ โดยคุณแม่หลายคนที่เคยคลอดธรรมชาติมาก่อนก็มักจะเลือกคลอดด้วยวิธีนี้อีกในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป เป็นวิธ๊เข้าถึงความเป็นแม่ได้มากที่สุด

รายละเอียดแพ็กเกจ : พักในโรงพยาบาล 2 คืน  ประเภทห้องพัก The Regent
 • ค่าธรรมเนียมสูติแพทย์, ผู้ช่วยสูติแพทย์, กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยว (The Regent) สำหรับคุณแม่ พร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องคลอด ห้องพักฟื้นหลังคลอด และการบริการระหว่างการคลอด
 • ค่าห้องและค่าบริการพยาบาลทารกแรกเกิด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือในการช่วยคลอดปกติ รวมทั้งเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่ายา, เวชภัณฑ์ รวมทั้งค่ายารับประทานที่แพทย์สั่งให้กลับบ้าน (ตามรายการที่กำหนด)
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารก
 • ตรวจสอบกรุ๊ปเลือดสำหรับทารก (ABO Grouping, Rh Typing)
 • ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดความผิดปกติการทำงานของสมองสำหรับทารก (PKU)
 • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง (Microbilirubin)
 • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
 • ทดสอบการทำงานต่อมไทรอยด์สำหรับทารก (TSH)
 • การตรวจการได้ยินของทารก(Newborn Hearing Screening Test) แปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) และวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่ 1 (Hepatitis B)
 • วิตามินเค (Vitamin K)

ห้องพัก The Regent