ผ่าตัดคลอด (Cesarean Section) 88,000 บาท

การผ่าตัดคลอด ในกรณีที่คุณแม่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากทารกตัวใหญ่เกินกว่าที่จะคลอดปกติ ทารกอยู่ในภาวะวิกฤต หรืออยู่ในท่าที่ผิดปกติ คุณแม่มีโรคประจำตัว หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อื่นๆ โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าการคลอดธรรมชาติอาจมีความเสี่ยงต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ สำหรับคุณแม่ที่สามารถคลอดเองได้แต่ต้องการผ่าตัดคลอดก็ทำได้เช่นกัน แต่วิธีการผ่าตัดคลอดจะทำให้คุณแม่เสียเลือดมากกว่าและเจ็บแผลนานกว่า ร่างกายฟื้นตัวช้ากว่าวิธีการคลอดแบบธรรมชาติ

รายละเอียดแพ็กเกจ : พักในโรงพยาบาล 3 คืน ประเภทห้องพัก The Regent
 • ค่าธรรมเนียมสูติแพทย์, ผู้ช่วยสูติแพทย์, กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยว (The Regent) สำหรับคุณแม่ พร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องคลอด ห้องพักฟื้นหลังคลอด และการบริการระหว่างการคลอด
 • ค่าห้องและค่าบริการพยาบาลทารกแรกเกิด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือในการผ่าตัดคลอด รวมทั้งเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่ายา, เวชภัณฑ์ รวมทั้งค่ายารับประทานที่แพทย์สั่งให้กลับบ้าน (ตามรายการที่กำหนด)
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารก
 • ตรวจสอบกรุ๊ปเลือดสำหรับทารก (ABO Grouping, Rh Typing)
 • ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดความผิดปกติการทำงานของสมองสำหรับทารก (PKU)
 • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง (Microbilirubin)
 • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
 • ทดสอบการทำงานต่อมไทรอยด์สำหรับทารก (TSH)
 • การตรวจการได้ยินของทารก(Newborn Hearing Screening Test) แปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) และวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่ 1 (Hepatitis B)
 • วิตามินเค (Vitamin K)

ห้องพัก The Regent