พลาสมาโลเจน PLASMALOGEN คืออะไร

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

พลาสมาโลเจน PLASMALOGEN ของแท้จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมมือกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

พลาสมาโลเจน PLASMALOGEN คืออะไร?

พลาสมาโลเจน PLASMALOGEN คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากหอยเชลล์ญี่ปุ่น

พลาสมาโลเจน PLASMALOGEN เป็นสารที่พบเห็นโดยทั่วไปในโครงสร้างของสัตว์ต่างๆ และจะพบมากในเซลล์ประสาทสมองของมนุษย์ มีบทบาทสำคัญในกระบวนการสื่อสารของเซลล์และป้องกันการอักเสบ

จากการศึกษาพบว่าระดับพลาสมาโลเจนที่ลดลงนั้นสัมพันธ์กับการเสื่อมของระบบการรับรู้ เกิดความอ่อนล้าของสมอง และก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น

 • โรคอัลไซเมอร์
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคหัวใจ
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคมะเร็ง
 • และโรคซึมเศร้า เป็นต้น

ปัจจัยต่างๆ เช่น อายุที่เพิ่มมากขึ้น การอักเสบของสมอง การติดเชื้อหวัด และ/หรือ ความเครียด ล้วนส่งผลให้ระดับพลาสมาโลเจนในร่างกายลดลง

ผลการศึกษายืนยันว่าการบำบัดด้วยการเพิ่มระดับของพลาสมาโลเจนและ DHA ช่วยให้อาการดีขึ้นในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ จึงประมาณการได้ว่าพลาสมาโลเจนมีผลช่วยลดการอักเสบของเซลล์

จากการวิจัยหลายสิบปี ของศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยคิวชู และผู้ก่อตั้ง BOOCS Medical Group ประเทศญี่ปุ่น นายแพทย์ทาเคฮิโกะ ฟูจิโนะ พบว่าการที่ร่างกายของเราได้รับพลาสมาโลเจนจากหอยเชลล์ จะมีผลลัพธ์ในการฟื้นฟูสุขภาพสมอง โดยเฉพาะเมื่อรับประทานในช่วงที่ระดับพลาสมาโลเจนลดลง

หอยเชลล์ เนื้อไก่
EPA 23.9%
DHA 38.9% 18.6%

 

นายแพทย์ทาเคฮิโกะ ฟูจิโนะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยคิวชู

1.BOOCS (BRAIN ORIENTED ONESELF CARE SYSTEM)

เป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการบำบัดความเหนื่อยล้าของสมอง (Brain Fatigue) และฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สมอง ช่วยแนะนำวิธีการผ่อนคลายความเครียด การป้องกันก่อนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงการรักษาเมื่อเกิดโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้มีการวิจัยมาอย่างยาวนาน

BOOCS Medical Group เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งและค้นคว้าวิจัยโดยนายแพทย์ทาเคฮิโกะ ฟูจิโนะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยคิวชู และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

BOOCS@BNH ก่อตั้งเมื่อ พฤศจิกายน ปี 2017 เป็นศูนย์การดูแลสมองศาสตร์ญี่ปุ่น ในการบำบัดความเหนื่อยล้าของสมอง (Brain fatigue) และฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สมอง วิธีการผ่อนคลายความเครียด การป้องกันก่อนการเกิดโรคอัลไซเมอร์

โดยได้รับความสนับสนุนจาก BOOCS Medical Group เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก่อตั้งและค้นคว้าวิจัยโดยนายแพทย์ทาเคฮิโกะ ฟูจิโนะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยคิวชู และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ BOOCS@BNH ได้ผ่านการอบรมและมี License รับรองจาก BOOCS Medical Group ประเทศญี่ปุ่น

PLASMALOGEN

2.พลาสมาโลเจน PLASMALOGEN Supplement ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากหอยเชลล์ญี่ปุ่น

ผลการศึกษาในคนยืนยันว่าการบำบัดด้วยการเพิ่มระดับของพลาสมาโลเจน ช่วยให้อาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดีขึ้นถึง 52%ในผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองเสื่อมระดับกลาง (Moderated Cognitive impairment) หลังจากให้ผู้ป่วยรับประทานพลาสมาโลเจนวันละ 2 เม็ดติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน

ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่การรักษาในโลกปัจจุบันนี้มีอยู่อย่างจำกัด พลาสมาโลเจนเป็นทางเลือกหนึ่ง จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

CLICK ดูผลการวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่าง พลาสมาโลเจน PLASMALOGEN กับ โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ คืออะไร Click!

โรคอัลไซเมอร์เป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมส่งผลเสียต่อความจำ ความคิด และพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ภาวะสมองเสื่อมอาจมีสาเหตุหลายประการ เช่น อาการบาดเจ็บที่สมองหรือโรคต่างๆ บางครั้งไม่ทราบสาเหตุ

 • ตามรายงานของสมาคมอัลไซเมอร์ โรคอัลไซเมอร์ คิดเป็นร้อยละ 60 ถึง 80 ของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
 • คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้จะได้รับการวินิจฉัยหลังจากอายุ 65 ปี หากได้รับการวินิจฉัยก่อนหน้านั้น โดยทั่วไปจะเรียกว่า “โรคอัลไซเมอร์”
 • ไม่มีวิธีรักษาโรคอัลไซเมอร์ แต่มีการรักษาที่สามารถชะลอการลุกลามของโรคได้

นักวิจัยพยายามทำความเข้าใจสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์มุ่งเน้นไปที่บทบาทของโปรตีนสองชนิด:

 • Beta-amyloid (β-Amyloid) เป็นชิ้นส่วนของโปรตีน เมื่อชิ้นส่วนเหล่านี้รวมตัวกัน ดูเหมือนว่าจะเป็นพิษต่อเซลล์ประสาท และขัดขวางการสื่อสารระหว่างเซลล์กับเซลล์ กระจุกเหล่านี้ก่อตัวเป็นตะกอนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแผ่นอะไมลอยด์ ซึ่งรวมถึงเศษเซลล์อื่นๆ ด้วย
 • Tau proteins โปรตีนในระบบสนับสนุนและขนส่งภายในของเซลล์ประสาทเพื่อนำพาสารอาหารและวัสดุที่จำเป็นอื่นๆ  ในโรคอัลไซเมอร์ เทาโปรตีนเปลี่ยนรูปร่างและจัดระเบียบตัวเองเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า Neurofibrillary tangles (NFTs) รบกวนระบบการขนส่งและเป็นพิษต่อเซลล์

พลาสมาโลเจน PLASMALOGEN เป็น กรดไขมันฟอสโฟลิฟพิด (Phospholipids) ประเภทหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อป้องกันโปรตีนเบต้าอะมีลอยด์ (β-Amyloid) เมื่อสมองเหนื่อยล้า พลาสมาโลเจนในสมองก็จะลดลงตามไปด้วย

เมื่อสมองเกิดการอักเสบ ร่างกายจะสร้างโปรตีนชื่อว่า เบต้าอะมีลอยด์ ไปเคลือบเซลล์สมองไว้ ทำให้เซลล์สมองตาย ดังนั้นหากร่างกายไม่สามารถผลิตสารพลาสมาโลเจนได้ สมองก็จะถูกทำลาย ทำให้เป็นโรคสมองเสื่อม หรือโรคอัลไซเมอร์ได้

จากการวิจัยพบว่า อัลไซเมอร์ เกิดได้จาก อายุ กรรมพันธุ์ การอักเสบของสมอง การติดเชื้อหวัด หรือการที่มีสารต่างๆเข้าไปในร่างกาย และ ความเครียด! ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดอาการสมองเสื่อมได้ เพราะความเครียดทำให้ฮอร์โมนต่อต้านโรคอัลไซเมอร์อ่อนแอลง และทำให้สมองเกิดความเหนื่อยล้า จึงเป็นสาเหตุที่เราจำเป็นจะต้องเพิ่มปริมาณของสารพลาสมาโลเจน PLASMALOGEN เข้าไปในสมองนั่นเอง

พลาสมาโลเจน PLASMALOGEN ราคาเท่าไหร่ และซื้อได้ที่ไหนบ้าง

พลาสมาโลเจน PLASMALOGEN และ การประเมินภาวะสมองเสื่อม

฿3,500฿12,500

เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ขอมอบส่วนลดพิเศษ!
ซื้อพลาสมาโลเจน PLASMALOGEN 4 กล่อง และการประเมินภาวะสมองเสื่อม 1 ครั้ง
ราคา 12,500 บาท (จากราคา 16,000 บาท)

 • แอดไลน์ @MBRACE  http://nav.cx/cUtztpg เพื่อทำนัดหมายประเมินภาวะสมอง
 • อย.เลขที่ 10-3-34160-5-0001 / 1 กล่องมี 60 แคปซูล
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพลาสมาโลเจนจากหอยเชลล์
  สำหรับผู้กังวลเรื่อง อัลไซเมอร์และภาวะสมอง
อ่านเพิ่ม

แนะนำวิธีการรับประทาน

 • เพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์/มีอาการซึมเศร้า รับประทานวันละ 1 เม็ดหลังอาหารเช้า
 • หากมีอาการนอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ 1 เม็ดก่อนนอน
 • ในกรณีผู้สูงอายุที่เป็นอัลไชเมอร์ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด 2 เวลาหลังอาหารเช้าและเย็น
 • ในกรณีผู้สูงอายุที่เป็นอัลไชเมอร์ และมีอาการซึมเศร้า รับประทานครั้งละ 2 เม็ด 2 เวลาหลังอาหารเช้าและเย็น

หากมีอาการสมองเสื่อมในขั้นปานกลาง – รุนแรง รบกวนปรึกษาอาการและรายละเอียด โดสในการทานกับผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทาน

ซื้อ พลาสมาโลเจน PLASMALOGEN ได้ที่ไหนบ้าง

ซื้อที่ Shopee
ซื้อที่ Lazada
ซื้อที่ LINE @Mbrace

พลาสมาโลเจน PLASMALOGEN มาดู รีวิว ว่าดีไหม? แบบไม่ต้องหาใน pantip

อ่านรีวิว Click!
ใครที่สามารถทาน Plasmalogen ได้ / มีโรคประจำตัว หรือรับประทานยาประจำ สามารถทานได้ไหม?

ผู้ที่สามารถทาน Plasmalogen ได้

 • ผู้ที่อายุ 20ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่อยากทานเพื่อป้องกันอัลไซเมอร์
 • ผู้ที่มีอาการสมองเหนื่อยล้าต้องการลดความกังวล
 • นอนไม่หลับ หรือหลับไม่ลึก (ช่วยให้คุณภาพการนอนดีขึ้น หลับลึกมากขึ้น)
 • คนที่อารมณ์แปรปรวน หรือมีภาวะซึมเศร้า
 • ผลจากการวิจัยพบว่า การรับประทานพลาสมาโลเจนจะเห็นผลที่ดีขึ้นในกลุ่มคนที่เป็นอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • ผู้มีโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือโรคพาร์กินสัน ฯลฯ สามารถทานอาหารเสริมPlasmalogen ควบคู่กับยาที่ทานอยู่ได้ ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ
 • ในกรณีที่มีประวัติโรคทางระบบประสาทและสมอง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทาน
 • สามารถทานควบคู่กับอาหารเสริมชนิดอื่นๆได้
 • ทานติดต่อกันเป็นเวลานานได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ

ผู้ที่ไม่สามารถทาน Plasmalogen ได้

 • ไม่แนะนำในผู้ที่มีประวัติแพ้หอย หรือแพ้อาหารทะเล
วิธีการรับประทาน Plasmalogen

แนะนำวิธีการทานเป็นตามนี้นะคะ

 • เพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์/มีอาการซึมเศร้า รับประทานวันละ 1 เม็ดหลังอาหารเช้า
 • หากมีอาการนอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ 1 เม็ดก่อนนอน
 • ในกรณีผู้สูงอายุที่เป็นอัลไชเมอร์ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด 2 เวลาหลังอาหารเช้าและเย็น
 • ในกรณีผู้สูงอายุที่เป็นอัลไชเมอร์ และมีอาการซึมเศร้า รับประทานครั้งละ 2 เม็ด 2 เวลาหลังอาหารเช้าและเย็น

หากมีอาการสมองเสื่อมในขั้นปานกลาง – รุนแรง รบกวนปรึกษาอาการและรายละเอียด โดสในการทานกับผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทาน

ต้องทานนานเท่าไหร่ถึงเห็นผล
 • หากทานเพื่อป้องกันสามารถทานได้อย่างต่อเนื่อง
 • หากทานควบคู่ไปกับการรักษา ตามงานวิจัยจะเห็นผลชัดเจนหลังทานต่อเนื่องประมาณ 3 เดือน
Plasmalogen ทําจากอาหารทะเล จะทําให้ไขมันในเลือดขึ้นไหม

ไขมัน (Fat) ในส่วนประกอบสารอาหาร (Nutrient Composition) ของผลิตภัณฑ์พลาสมาโลเจนเท่ากับ 0.02 กรัม

ดังนั้นการรับประทานพลาสมาโลเจน จึงไม่ส่งผลต่อภาวะไขมันในเลือดค่ะ

Plasmalogen มีผลการศึกษายืนยันหรือไม่

ผลการวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ใน EBioMedicine 17 (2017) เผยให้เห็นประสิทธิภาพของ Plasmalogen
CLICK>> https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2352-3964(17)30071-3

ประเมินภาวะสมองเสื่อม คืออะไร และสามารถแบ่งสิทธิ์ให้คนอื่นได้ไหม

การประเมินภาวะสมองเสื่อมจะประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ BOOCS เป็นการประเมินด้วยการถามตอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ตามข้อบ่งชี้ความเสี่ยงสมองเสื่อม อาทิเช่น การวัดความจำ การรับรู้วันเวลาสถานที่ การคำนวณ การแต่งประโยค การนึกคิดคำศัพท์ และการวาดรูป

โดยจากผลการประเมินจะสามารถบอกได้ว่าผู้ประเมินมีความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์/ภาวะสมองเสื่อมหรือไม่

ช่วงเวลาที่แนะนำประเมิน 2 ครั้ง

 • ช่วงก่อน
 • และหลังรับประทานพลาสมาโลเจน

การประเมินสามารถเลือกช่องทาง ได้ 2ช่องทาง
1. เข้ามาประเมินที่โรงพยาบาล หรือ
2. ประเมินออนไลน์ (VDO call / Tele-consultation)

**แต่หากประเมินแล้วเริ่มมีความเสี่ยง ทางผู้เชี่ยวชาญจะส่งต่อให้พบคุณหมอ

รายละเอียดและราคาประเมิน

 • สำหรับผู้ซื้อแพคเกจ 4 กล่อง สามารถนัดประเมินฟรี 2 ครั้ง (มูลค่า 2,700 บาท) สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นประเมินแทนได้
 • สำหรับผู้ที่ต้องการประเมิน โดยไม่ได้ซื้อแพคเกจ จะมีค่าใช้จ่ายในการประเมิน 1,350 บาท
ขั้นตอนการนัดหมายเพื่อประเมิน

แจ้งรายละเอียดใน LINE @MBRACE กับแอดมิน
เพื่อประสานงานให้ทางเจ้าหน้าที่แผนกติดต่อกลับ เพื่อทำนัดหมาย

 • ชื่อ นามสกุล
 • เบอร์โทร
 • ช่องทางที่สะดวกประเมิน
  (ที่โรงพยาบาล/ผ่านทาง VDO call ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์)
 • ช่วงเวลาที่สะดวกในการประเมิน (สามารถทำการนัดหมายได้ทุกวัน ตามเวลา 9.00-16.00 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • โดยทางเจ้าหน้าที่แผนกจะติดต่อกลับท่าน ในเวลาทำการ 8.00-16.00 น.
Plasmalogen แบบเจล (softgel) และแบบแคปซูล (capsule) แตกต่างกันหรือไม่?
 • ในเรื่องของประสิทธิภาพของตัวยา ออกฤทธิ์ได้เหมือนกัน
 • แบบแคปซูล มีคุณสมบัติที่สามารถนาใช้รักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะปานกลาง-รุนแรงได้ เนื่องจากสามารถเปิดแคปซูล และนำผงพลาสมาโลเจนมาละลายน้ำหรือผสมอาหารใหผู้ป่วยทานได้ และสามารถเก็บได้นาน รวมถึงรักษาคุณภาพได้ง่าย
 • แบบเจล รักษาคุณภาพยาค่อนข้างยาก เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศในเมืองไทย และการขนส่ง รวมถึงหมดอายุเร็วกว่าแบบแคปซูล
 • ทางโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผ่านการขอ อย.ประเทศไทย และนำเข้าพลาสมาโลเจนเฉพาะแบบแคปซูล
ความแตกต่างระหว่างพลาสมาโลเจน กับยา Aduhelm
 • Plasmalogen ผ่านการวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น ส่วน Aduhelm ผ่านการวิจัยจากประเทศอเมริกา
 • สามารถลดระดับ โปรตีนเบต้าอะมีลอยด์ในสมองได้ ตรวจจากการสแกนสมอง
 • Aduhelm อาจมีผลข้างเคียงของยา อาทิเช่น ปวดหัว สับสน ท้องเสีย, delirium, disorientation, mental problem ในทางกลับกันพลาสมาโลเจนสามารถช่วยลดอาการปวดหัว มึนงง และรักษาอาการทางจิตเวชด้วย
สั่งพลาสมาโลเจนไป จัดส่งเมื่อไหร่ เสียค่าจัดส่งหรือไม่
 • รอบการจัดส่งสินค้า
 • จัดส่งเวลา 10.00 น. ของทุกวัน
 • กรณีสั่งซื้อหลังเวลา 10.00 น. จะมีการจัดส่งในวันถัดไปนะคะ
 • กรุงเทพ ระยะเวลาขนส่งประมาณ 1 วัน
 • ต่างจังหวัด ระยะเวลาขนส่งประมาณ 2 วัน
 • ทางเราจัดส่งให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

BOOCS@BNH ก่อตั้งเมื่อ พฤศจิกายน ปี 2017 เป็นศูนย์การดูแลสมองศาสตร์ญี่ปุ่น ในการบำบัดความเหนื่อยล้าของสมอง (Brain fatigue)และฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สมอง วิธีการผ่อนคลายความเครียด การป้องกันก่อนการเกิดโรคอัลไซเมอร์โดยได้รับความสนับสนุนจาก BOOCS Medical Group เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งก่อตั้งและค้นคว้าวิจัยโดยนายแพทย์ทาเคฮิโกะ ฟูจิโนะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยคิวชู และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ BOOCS@BNH ได้ผ่านการอบรมและมี License รับรองจาก BOOCS Medical Group ประเทศญี่ปุ่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก