โภชนาการหลังออกกำลังกาย

เมื่อคุณออกกำลังกาย กล้ามเนื้อของคุณจะใช้ไกลโคเจนจนหมด
ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่ร่างกายต้องการโดยเฉพาะในระหว่างการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูง
ส่งผลให้กล้ามเนื้อของคุณหมดไกลโคเจนบางส่วน โปรตีนบางชนิดในกล้ามเนื้อของคุณสามารถถูกทำลาย และเสียหายได้

การได้รับสารอาหารที่เหมาะสมหลังการออกกำลังกายสามารถช่วยให้คุณสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อและเก็บไกลโคเจนได้
ยังช่วยกระตุ้นการเติบโตของกล้ามเนื้อใหม่

กินอาหารหลังออกกำลังกายทันทีหลังออกกำลังกาย ควรรับประทานภายในสองสามชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถขยายระยะเวลานี้ให้นานขึ้นได้เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของมื้ออาหารก่อนออกกำลังกายของคุณ

ดื่มน้ำให้เพียงพอ

สิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำปริมาณมากก่อนและหลังการออกกำลังกาย
เมื่อคุณได้รับน้ำเพียงพอ สิ่งนี้จะทำให้แน่ใจถึงสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมที่สุดสำหรับร่างกายของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

ระหว่างออกกำลังกาย คุณจะสูญเสียน้ำและอิเล็กโทรไลต์จากเหงื่อ การเติมสารเหล่านี้หลังการออกกำลังกายสามารถช่วยในการฟื้นฟูและประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำและอิเล็กโทรไลต์หลังออกกำลังกายเพื่อทดแทนสิ่งที่สูญเสียไประหว่างการออกกำลังกาย

*Ref: https://www.healthline.com/nutrition/eat-after-workout