แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่านมไม่พอ?

ถ้าลูกน้อยอายุ 1 สัปดาห์ ให้สังเกตว่า
น้องสามารถนอนได้ถึง 2 ชั่วโมง
หลังจากทานนมเสร็จหรือไม่?

ถ้าไม่ได้ แสดงว่านมไม่พอ!

ถ้ายังรู้สึกไม่พอเรามีตัวช่วยคือ