แบบทดสอบเพื่อประเมินอาการของต่อมลูกหมาก ( Prostate Assessment)
1. หลังจากที่คุณปัสสาวะเสร็จแล้ว คุณรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดบ่อยแค่ไหน
2. หลังจากปัสสาวะครั้งที่แล้วไปไม่ถึง 2 ชั่วโมง คุณต้องปัสสาวะซ้ำอีกบ่อยแค่ไหน
3. ขณะที่กำลังปัสสาวะ คุณต้องหยุด และเริ่มปัสสาวะใหม่หลายๆครั้ง บ่อยแค่ไหน
4. เมื่อคุณปวดปัสสาวะ คุณพบว่าคุณกลั้นปัสสาวะได้ยาก บ่อยแค่ไหน
5. คุณสังเกตเห็นว่าปัสสาวะมีแรงลดลงและไม่พุ่งบ่อยแค่ไหน
6. คุณต้องเบ่ง เพื่อที่จะเริ่มปัสสาวะบ่อยแค่ไหน
7. หลังจากเข้านอนจนถึงตื่นนอนตอนเช้า คุณต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยครั้งแค่ไหน