แพคเกจผ่าตัดทางนรีเวช

(1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ชื่อหัตถการ-การผ่าตัด (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อหัตถการ-การผ่าตัด (ภาษาไทย)

ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล

ราคา

IUD  (Exclude Mirena / Multiload) & Remove (GA)

การใส่ห่วงอนามัยภายใต้การระงับความรู้สึก

30,000

Marsupialization (GA)

การผ่าตัดถุงน้ำต่อมบ์โธลินภายใต้การระงับความรู้สึก

6 ชม.

45,000

Hysteroscopy

การส่องกล้องโพรงมดลูก

6 ชม.

59,000

Hysteroscopy + D&C

การส่องกล้องโพรงมดลูกร่วมกับการขูดมดลูก

1 คืน

70,000

Hysteroscopy  Surgery

การส่องกล้องโพรงมดลูกเพื่อตัดติ่งเนื้อในโพรงมดลูก

1 คืน

99,000

D&C -Gynae

การขูดมดลูกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์

1 คืน

39,000

D&C -OBG

การขูดมดลูกที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์

1 คืน

59,000

Cervix Cerclage   

การเย็บผูกปากมดลูก

46,000

Laparoscopic Diagnosis

การส่องกล้องผ่านหน้าท้องเพื่อการวินิจฉัย

1 คืน

57,500

Laparoscopic Diagnosis + Hysteroscopy + D&C

การส่องผ่านกล้องหน้าท้อง และ ส่องกล้องโพรงมดลูกร่วมกับการขูดมดลูก

1 คืน

74,400

Laparoscopic Surgery 

การผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้องเพื่อตัดถุงน้ำรังไข่/ตัดท่อนำไข่/ตัดรังไข่

1 คืน

108,000

Laparoscopic Surgery + Myomectomy   

การผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้องเพื่อตัดเนื้องอกมดลูก

2 คืน

145,500

Laparoscopic Surgery + Hysteroscopy  + D&C

การผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้อง และส่องกล้องโพรงมดลูกร่วมกับการขูดมดลูก

2 คืน

135,000

Laparoscopic Surgery + Myomectomy + Hysteroscopy + D&C

การผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้องเพื่อตัดเนื้องอกมดลูก และส่องกล้องโพรงมดลูกร่วมกับการขูดมดลูก

2 คืน

165,500

LAVH, TLH 

การผ่าตัดมดลูก/มดลูกและรังไข่ผ่านกล้อง

3 คืน

174,500

LEEP 

การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า

1 คืน

43,500

Explore Laparotomy 

การผ่าตัดมดลูก/มดลูกและรังไข่/ถุงน้ำรังไข่ด้วยวิธีการเปิดหน้า

3 คืน

113,500

Radical Hysterectomy

การผ่าตัดมดลูกผ่านทางหน้าท้องในกรณีที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

4 คืน

195,000

Radical TLH with Staging

การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องในกรณีที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

3 คืน

230,000

ทำนัดกับเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE @MBRACE https://zp-pdl.com/apply-for-payday-loan-online.php https://zp-pdl.com/emergency-payday-loans.php female wrestling

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น