โปรแกรมการดูแลคุณแม่หลังคลอด

ระยะเวลา 5 วัน

สำหรับคุณแม่คลอดที่ BNH  ราคา 60,000 บาท

สำหรับคุณแม่คลอดที่อื่น ราคา 70,000 บาท

รายการ

 • ตรวจประเมินสุขภาพมารดา โดยสูตินรีแพทย์
 • ตรวจประเมินสุขภาพทารกแรกเกิด โดยกุมารแพทย์
 • ให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย โดยนักกายภาพบำบัด
 • ให้คำปรึกษาด้านอาหารโดยนักโภชนากร
 • ตรวจเช็คสุขภาพทารกเบื้องต้นทุกวัน
 • ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก และภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์
 • ฝึกสอนวิธีการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเตรียมความพร้อมคุณแม่ก่อนกลับบ้าน
 • บริการดูแลทารกหลังคลอด
 • บริการอาหารสำหรับคุณแม่หลังคลอด
 • บริการพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ชุดของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่
 • คอร์สบำบัดเพื่อความผ่อนคลาย (นวดตัว สปาเท้า และสระผม)

บริการเสริม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 • บริการล่ามแปลภาษาจีนตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 1. โปรแกรมดูแลคุณแม่หลังคลอดของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เริ่มนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการวันแรก (หากคนไข้ซื้อแพ็กเกจคลอดจากทางโรงพยาบาล จะเริ่มนับวันแรกหลังจากสิ้นสุดบริการแพ็กเกจคลอด)
 2. โปรแกรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมรายการโปรโมชั่น บัตรสมาชิก และส่วนลดอื่นๆได้
 3. โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าบริการตรวจคัดกรองโควิด-19
 4. กรณีที่ผู้เข้ารับบริการขอยกเลิกการใช้บริการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 5. กรณีทารกเกิดภาวะผิดปกติที่ต้องได้รับการรักษา เช่น ตัวเหลือง, ผื่นแดง, ภาวะลิ้นติด, ผ่าตัดหนังหุ้มปลาย เป็นต้น รวมถึงอาการผิดปกติอื่นๆซึ่งเกิดกับมารดาและจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม คนไข้เป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่ายา โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินราคาให้ทราบล่วงหน้าก่อนให้การรักษา
 6. กรณีทารกมีความจำเป็นต้องใช้นมผงร่วมในระหว่างการพักฟื้น ไม่อนุญาตให้นำนมผงมาใช้เอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแพทย์เจ้าของไข้ โดยคนไข้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของนมผงเพิ่มเติม
 7. หากผู้เข้ารับบริการไม่สนใจเข้าร่วมรับบริการใดๆในโปรแกรม คนไข้สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกได้ แต่ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นบริการอื่นได้
 8. ตารางกิจกรรมในแต่ละวันสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้ แต่หากผู้เข้ารับบริการไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนั้นๆได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรายการอื่นทดแทนได้
 9. คอร์สบำบัดเพื่อความผ่อนคลาย ประกอบด้วย นวดตัว สปาเท้า และสระผม ทั้ง 3 รายการให้บริการในครั้งเดียว หากทำไม่ครบทั้ง 3 รายการ ไม่สามารถยกยอดรายการใดรายการหนึ่งไปทำในครั้งถัดไปได้
 10. กรณีต้องการใช้บริการนวดตัว, สระผม และสปาเท้า เพิ่มเติมจากจำนวนที่กำหนดในโปรแกรม ทางโรงพยาบาลฯ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามการใช้จริง
 11. กรณีผู้เข้ารับบริการต้องการใช้บริการอื่นๆ นอกเหนือจากในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 12. ก่อนเข้ารับบริการ หากผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก (ผิดปกติ) จะไม่สามารถโปรแกรมนี้ได้ ทางโรงพยาบาลฯ ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
 13. กรณีผู้เข้ารับบริการมีปัญหาด้านสุขภาพ ดังต่อไปนี้

13.1 ก่อนเข้ารับบริการ หากผู้เข้ารับบริการมีปัญหาสุขภาพส่วนตัวทำให้ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ ทางโรงพยาบาลฯ ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน

13.2 ระหว่างเข้ารับบริการ หากผู้เข้ารับบริการมีปัญหาสุขภาพ เช่น ตกเลือดหลังคลอด และมีความจำเป็นต้องเข้ามารักษาในโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดขึ้นจากภาวะแทรกซ้อน ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม) และหลังจากทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จแล้ว สามารถกลับเข้าโปรแกรมดูแลคุณแม่หลังคลอดได้ตามปกติ

 1. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิพิเศษ ลงทะเบียนวันนี้ พร้อมโอนเงินมัดจำ 10,000 บาท

รับฟรี! ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก Bone Density Test (DEXA Scan)

มูลค่า 6,500 บาท จำนวน 2 ท่าน (มูลค่ารวม 13,000 บาท)

เมื่อซื้อตั้งแต่วันที่ 29 พย. 2564 ถึง 28 ก.พ. 2565