ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจคลอดราคาเหมาจ่ายนี้ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียน (กำหนดคลอดภายใน 31 ธันวาคม 2564)  ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

 • กรณีลงทะเบียนจองแพ็กเกจคลอด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หากมารดาและทารกมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการคลอดและหลังคลอด ยังคงสามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ แต่หากทำการรักษาเพิ่มเติมจากภาวะแทรกซ้อน โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามการรักษาจริง
 • กรณีซื้อแพ็กเกจคลอด หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หากมารดาและทารกมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการคลอดและหลังคลอด จะไม่สามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ โดยทางโรงพยาบาลจะประเมินค่าใช้จ่าย และคิดค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง

คลอด & แคร์ : แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายที่บีเอ็นเอชใส่ใจ

โรงพยาบาลบีเอ็นเอชให้บริการดูแลคุณแม่ครบวงจร…
ตั้งแต่ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ คลอดบุตร และดูแลสุขภาพคุณแม่และลูกน้อยหลังคลอด

การดูแลสุขภาพของคุณแม่ตั้งแต่เริ่มต้นการฝากครรภ์นั้นมีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อตัวคุณแม่เองและทารกในครรภ์ เพื่อให้เป็นการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์ที่สุด แพทย์จะช่วยดูแลสุขภาพคุณแม่และทารกให้ปลอดภัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ด้วย เช่น โรคทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมีย และดาวน์ซินโดรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการตรวจหาโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์เพื่อให้สามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
การฝากครรภ์ยังเป็นการติดตามพัฒนาการของทารกในครรภ์ด้วยว่ามีการเจริญเติบโตตามปกติหรือไม่ ซึ่งหากคุณแม่เข้ารับการฝากครรภ์และเข้าพบแพทย์ตามที่นัดหมายไว้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้แพทย์ตรวจพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสม ที่สำคัญคุณแม่ยังได้รับคำแนะนำจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญสำหรับการดูแลตนเองและทารกในครรภ์อย่างถูกวิธีด้วย

ทำไมคุณแม่ถึงวางใจในการคลอดบุตรที่บีเอ็นเอช?

โรงพยาบาลบีเอ็นเอชมีชื่อเสียงโดดเด่นและมีประสบการณ์การดูแลแม่และเด็กมายาวนานกว่า 123 ปี รักษาพยาบาลด้วยมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล ทีมสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วิสัญญีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก พร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการให้บริการดูแลคุณแม่และลูกน้อยอย่างใกล้ชิดปลอดภัยที่บีเอ็นเอช

 • เตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ให้คำปรึกษาวางแผนมีบุตรอย่างมีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม
 • ดูแลครอบคลุมระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมพร้อมให้ทารกเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ จวบจนวันที่ให้กำเนิดลูกน้อย และการดูแลบุตรหลังคลอด
 • ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ครบครันด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล สะอาดปลอดเชื้อ
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารก
 • ส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 100% โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรตามมาตรฐาน IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examiners) เพื่อให้มั่นใจว่าคุณแม่จะมีน้ำนมหยดแรกให้ลูกน้อย
 • ส่งเสริมคุณค่าอาหารและโภชนาการ เมนูคัดสรรอย่างหมาะสมสำหรับคุณแม่เพื่อกระตุ้นน้ำนมและบำรุงสุขภาพระหว่างพักฟื้น
 • เตรียมความพร้อมให้คุณแม่พร้อมดูแลลูกน้อยอย่างถูกวิธีก่อนกลับบ้าน ให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยตนเอง เช่น การอาบน้ำลูก การให้นม นำลูกเข้าเต้า แก้ไขปัญหาเต้านมคัด เป็นต้น
 • มั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและพิถีพิถัน ด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลซึ่งมีความชำนาญสูง ใส่ใจในคุณภาพอย่างแท้จริง เพราะความสมบูรณ์ ปลอดภัยของคุณแม่และทารกเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา
 • แนะนำบริการอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับคุณแม่และลูกน้อย เช่น โปรแกรมดูแลคุณแม่หลังคลอด การตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก การฉีดวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด เป็นต้น

คลอดบุตรในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ปลอดภัยอย่างไร ?

คุณแม่ที่มาฝากครรภ์และคลอดบุตร มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างคลอดที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ด้วยมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

 • คุณแม่ทุกรายต้องได้รับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ก่อนคลอด
 • คุณพ่อที่ต้องการเข้าห้องคลอดหรือห้องผ่าตัดต้องได้รับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19
 • คุณแม่และคุณพ่อสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างการคลอด เพื่อความปลอดภัย
 • ประเมินความปลอดภัยของมารดาและทารกตั้งแต่แรกรับจนถึงหลังคลอด เช่น Central Fetal Monitor และ Central Patient Monitor
 • ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ครบครันด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัย ปลอดเชื้อ
 • บุคลากรทางการแพทย์สวมชุดป้องกันและหน้ากากอนามัยระหว่างการทำคลอด
 • สูติแพทย์และพยาบาลให้การดูแลตลอดการคลอดอย่างใกล้ชิด
 • จำกัดจำนวนผู้มาเยี่ยมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

เลือกคลอดแบบใด อย่างไรดี?

หัวใจสำคัญของการคลอดคือ “แม่และลูกปลอดภัย” ดังนั้นการเลือกวิธีจึงต้องขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องพิจารณาเป็นสำคัญ ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าการคลอดมี 2 แบบ ได้แก่ การคลอดเองตามธรรมชาติ (Normal Labour) และการผ่าตัดคลอด (Caesarean Section) ซึ่งการคลอดแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน คุณแม่มีสิทธิเลือกว่าจะคลอดแบบใด ซึ่งแพทย์จะให้คําแนะนําโดยคํานึงถึงพื้นฐานของความปลอดภัย เมื่อคุณแม่เริ่มมาฝากครรภ์ แพทย์จะทําการตรวจครรภ์ และซักประวัติเพื่อตรวจหาโรคประจําตัว รวมไปถึงการวินิจฉัยว่ามีภาวะความจําเป็นที่จะต้องทําการผ่าตัดคลอดหรือไม่ เช่น ครรภ์เป็นพิษ เด็กตัวใหญ่เกินไป อุ้งเชิงกรานของคุณแม่เล็ก ความดันโลหิตสูง เด็กเจริญเติบโตช้าในครรภ์ น้ำคร่ำน้อย ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดเป็นเวลานานๆ หรือแม้กระทั่งมีภาวะการคลอดผิดปกติอย่างปากมดลูกเปิดช้า ฯลฯ ก่อนถึงกำหนดคลอดคุณแม่จึงควรศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้าน นอกจากนี้สิ่งที่คุณแม่ควรให้ความสำคัญคือ การวางแผนการคลอด (Birth Plan) กับสูติแพทย์ล่วงหน้า เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้กัน ซึ่งจะส่งผลให้การคลอดลูกน้อยสมบูรณ์และปลอดภัยที่สุด

กรณีฝากครรภ์ที่อื่น และต้องการคลอดบุตรที่บีเอ็นเอช มีข้อกำหนดดังนี้

 1. มารดาต้องมีประวัติการฝากครรภ์ยืนยัน ในช่วงไตรมาสแรก (First trimester) แพทย์จะทำการซักประวัติ และตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมถึงการตรวจโครโมโซม (Prenatal Chromosome Screening) ตรวจเลือด เพื่อคัดกรองโรคและประเมินความเสี่ยงโรคที่อาจมีผลต่อทารกในครรภ์ ในกรณีคนไข้ปฏิเสธการตรวจต้องให้คนไข้ลงนามยืนยันในเอกสารปฏิเสธการตรวจทุกครั้ง
 2. มารดาจะต้องได้รับการตรวจตั้งครรภ์ก่อนการคลอด ดังนี้● อายุครรภ์ 17-22 สัปดาห์ มารดาต้องเข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์ (Ultrasound Mid-trimester) และแปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal-Fetal Medicine Specialist) หรือนำผลการตรวจจากโรงพยาบาลอื่นมาให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อยืนยันความปกติของทารกในครรภ์● อายุครรภ์ก่อน 35 สัปดาห์ ต้องเข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลบีเฮ็นเอช ดังนี้
  – ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
  – ไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
  – ตรวจหาเชื้อเอชไอวี HIV Antibody
  – ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ Type and Screen (T/S)
  – ตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส VDRL
 3. มารดาต้องไม่มีปัญหาทางสุขภาพและโรคประจำตัวตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
 4. กรณีฝากครรภ์ที่อื่น และต้องการย้ายมาคลอดที่โรงพยาบาลบีเอ้นเอช ขอให้มารดาเข้ามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ก่อนอายุครรภ์ 32 สัปดาห์ พร้อมทั้งนำผลตรวจ Covid test ซึ่งผลต้องเป็น negative ภายใน 72 ชม. ก่อนมาพบแพทย์

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ดังนี้

 • ชุดของขวัญสําหรับทารก
 • ชุดสวยลูกน้อย แต่งตัวกลับบ้าน
 • บริการจัดทําสูติบัตร (ภาษาไทย)
 • การให้บริการใช้เครื่องปั้มนมเพื่อสนับสนุนการให้นมแม่
 • ส่วนลด 10% สำหรับโปรแกรมดูแลคุณแม่หลังคลอด MOM Health 1 & 2
 • ส่วนลด 20% สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ The Mbrace
 • ส่วนลด 30% สำหรับรายการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติม ตามที่โรงพยาบาลกำหนด

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่สามารถใช้แพ็กเกจเหมาจ่าย

 • มารดาอายุครรภ์น้อยกว่า 36 สัปดาห์ (นับตามจำนวนวัน) / มารดาที่ตั้งครรภ์ทารกมากกว่า 1 คน อายุครรภ์น้อยกว่า 35 สัปดาห์ (นับตามจำนวนวัน)
 • มารดาไม่ได้ฝากครรภ์ (ANC) ครบตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
 • มารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ที่อาจก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร จะไม่สามารถใช้โปรแกรมการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายทั้งส่วนของมารดาและทารก ทั้งหมดในอัตราปกติ ซึ่งได้แก่- มารดามีภาวะรกเกาะต่ำกว่าปกติ (Placenta Previa Partialis, Placenta Previa Totalis)
  – มารดามีภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด (Placental Abruption)
  – ภาวะครรภ์เป็นพิษรุนแรง (Severe Preeclampsia) และภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ (HELLP Syndrome)
  – ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่ต้องใช้อินซูลินฉีด
  – มารดามีประวัติไทรอยด์เป็นพิษที่ยังไม่สามารถหยุดยาได้นานเกิน 1 ปี หรือมีผลตรวจไทรอยด์ก่อนคลอดผิดปกติ
  – ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดผิดปกติ เช่น ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (Pulmonary hypertension), โรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ (Mitral stenosis), โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ (Aortic stenosis)
  – มารดามีภาวะเสี่ยงโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ หรือโรคระบาด Zika, MERS-CoV, Avian flu, Covid-19 etc.
  – มารดามีภาวะความผิดปกติอื่นๆ ที่แพทย์เฉพาะทางสาขานั้นๆ ลงความเห็นว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หากทำหัตการ
 • การคลอดทางช่องคลอดในมารดาที่เคยมีประวัติการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดมาก่อน (Vaginal Birth After Cesarean Section – VBAC)
  หมายเหตุ ในกรณีพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้แพ็กเกจเป็นกรณี

เงื่อนไขต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 1. กรณีลงทะเบียนจองแพ็กเกจคลอด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  หากมารดาและทารกมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการคลอดและหลังคลอด ยังคงสามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ แต่หากทำการรักษาเพิ่มเติมจากภาวะแทรกซ้อน โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามการรักษาจริง
 2. กรณีซื้อแพ็กเกจคลอด หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  หากมารดาและทารกมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการคลอดและหลังคลอด จะไม่สามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ โดยทางโรงพยาบาลจะประเมินค่าใช้จ่าย และคิดค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง
 3. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 4. ส่วนต่างค่าห้องพักจากราคาเหมาจ่าย (Room upgrade) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก คิดตามราคาปกติ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารตามสั่ง เป็นต้น
 5. โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการโปรโมชั่น บัตรสมาชิก และบัตรส่วนลดอื่นๆได้
 6. ญาติสามารถเข้าไปในห้องคลอดได้ หลังจากวิสัญญีแพทย์ให้ยาระงับปวดทางไขสันหลังเรียบร้อย และได้รับความยินยอมจากสูติแพทย์
 7. ชำระค่าบริการคลอดเต็มจำนวน ก่อนวันนอนโรงพยาบาล
 8. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ งดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ขณะคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
 9. โรงพยาบาลอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เป็นผู้ถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น
 10. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ค่าบริการแปลสูติบัตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ คิดค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
 12. ระหว่างรอคลอดสามารถเปลี่ยนโปรแกรมเป็นการคลอดปกติโดยการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (ราคาเหมาจ่าย 100,000 บาท) ได้ทันที

Health Products สินค้าสุขภาพ

คุณแม่ตั้งครรภ์

คุณแม่ให้นมบุตร

วิตามินผู้หญิง

วิตามินผู้ชาย

ของใช้สำหรับเด็ก

อาหารสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

สินค้าวัย Silver Age