ชุดตรวจป้องกันความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และโรคมะเร็งปอด

An early-detection for Stroke, Heart disease and Lung cancer

For more information

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจ 2C1U สามารถ Add LINE เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่

Add friend