ปรับสิทธิ์ User ให้เป็น Affiliate ที่นี่

Register Information Other Information Approve
Name:อนุสรา สัพโส
Tel:0846657494
Email:anussara_ying@hotmail.com
LINE ID:0846657494
Bank Account
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สวนพลู
เลขที่บัญชี 2122156399

เหตุผลที่อยากร่วมงาน

สนใจแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับคนไข้ตั้งครรภ์
และทำงานอยู่ที่แผนกสูติ สามารถพบเจอคนไข้ตั้งครรภ์ได้ตลอดค่ะ

MBTI Result: ESTP

Name:นันทิศา คงศิลา
Tel:09591574935
Email:nanthisakongsila@gmail.com
LINE ID:ffww12
Bank Account
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน
เลขที่บัญชี 2182578036

เหตุผลที่อยากร่วมงาน

คอมมิชชั่น แบรนด์น่าเชื่อถือ

MBTI Result: ISFP

Name:Apirak Akarasatthung
Tel:0909090909
Email:apirak.aka1@gmail.com
LINE ID:Lllll
Bank Account
ธนาคารทหารไทย สาขา 55555555
เลขที่บัญชี 6655656667

เหตุผลที่อยากร่วมงาน

R

MBTI Result: ISTJ

Approved
Name:ณฐชนก แสงดวงมาศ
Tel:0929323254
Email:nachanok.sa@bnh.co.th
LINE ID:20954
Bank Account
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา คอนแวนต์
เลขที่บัญชี 5121093069

เหตุผลที่อยากร่วมงาน

1)อยากได้ค่าคอมมิชชั่นค่ะ555
2)อยากเรียนรู้product อื่นๆเพิ่มเติม

MBTI Result: INTP

Approved
Name:ขวัญฑิตา บินอารี
Tel:0891569704
Email:kwantita.b@hotmail.com
LINE ID:moodao2208
Bank Account
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลพลาซา บางนา
เลขที่บัญชี 4020838584

เหตุผลที่อยากร่วมงาน

มีคนแนะนำ

MBTI Result: ENTJ

Approved
Name:อภิรักษ์ อัครเศรษฐัง
Tel:0909705510
Email:apirak.aka1@gmail.com
LINE ID:123456
Bank Account
ธนาคารกรุงเทพ สาขา 1
เลขที่บัญชี 1

เหตุผลที่อยากร่วมงาน

1

MBTI Result: ISTJ

Approved
Name:ชนาธิป ธนะสาร
Tel:0974497419
Email:chanatip.tha@gmail.com
LINE ID:
Bank Account
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา คิวเฮาส์คอนแวนต์
เลขที่บัญชี 5121096278

เหตุผลที่อยากร่วมงาน

หารายได้เสริม

MBTI Result: ISTP

Approved
Name:สุพิชญา ลดาวัลย์
Tel:0945251568
Email:supichayalada@gmail.com
LINE ID:mayzpichaya
Bank Account
ธนาคารกรุงไทย สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
เลขที่บัญชี 9620304357

เหตุผลที่อยากร่วมงาน

MBTI Result: ISTP

Approved