ปรับสิทธิ์ User ให้เป็น Affiliate ที่นี่

Register Information Other Information Approve
Name:อนุสรา สัพโส
Tel:0846657494
Email:anussara_ying@hotmail.com
LINE ID:0846657494
Bank Account
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สวนพลู
เลขที่บัญชี 2122156399

เหตุผลที่อยากร่วมงาน

สนใจแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับคนไข้ตั้งครรภ์
และทำงานอยู่ที่แผนกสูติ สามารถพบเจอคนไข้ตั้งครรภ์ได้ตลอดค่ะMBTI Result: ESTP
Name:นันทิศา คงศิลา
Tel:09591574935
Email:nanthisakongsila@gmail.com
LINE ID:ffww12
Bank Account
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน
เลขที่บัญชี 2182578036

เหตุผลที่อยากร่วมงาน

คอมมิชชั่น แบรนด์น่าเชื่อถือMBTI Result: ISFP
Name:Apirak 123
Tel:0812345678
Email:apirak.aka1@gmail.com
LINE ID:0812345678
Bank Account
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา 123
เลขที่บัญชี 5121067854

เหตุผลที่อยากร่วมงาน

asaMBTI Result: ENFP
Approved
Name:Apirak Akarasatthung
Tel:0909090909
Email:apirak.aka1@gmail.com
LINE ID:Lllll
Bank Account
ธนาคารทหารไทย สาขา 55555555
เลขที่บัญชี 6655656667

เหตุผลที่อยากร่วมงาน

RMBTI Result: ISTJ
Approved
Name:Test Test
Tel:0950231221
Email:bnhta@bnh.co.th
LINE ID:-
Bank Account
ธนาคารกรุงเทพ สาขา Test
เลขที่บัญชี 123

เหตุผลที่อยากร่วมงาน

TestMBTI Result: INTJ
Approved