การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิด (Allergy Skin Prick Test)

เป็นการทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง ที่ทำให้เรารู้ถึง … อ่านเพิ่มเติม การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิด (Allergy Skin Prick Test)