12 ข้อควรรู้เรื่อง ภาวะสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ และพลาสมาโลเจน

 • สมองเสื่อมมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุวัย 65 ปี ขึ้นไป
 • โรคอัลไซเมอร์ เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของภาวะสมองเสื่อม
 • BOOCS เป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการบำบัดความเหนื่อยล้าของสมอง (Brain Fatigue) และฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สมอง ช่วยแนะนำวิธีการผ่อนคลายความเครียด การป้องกันก่อนการเกิดโรคอัลไซเมอร์
 • BOOCS@BNH โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ได้รับความสนับสนุนจาก BOOCS Medical Group เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยนายแพทย์ทาเคฮิโกะ ฟูจิโนะ และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • เมื่อสมองได้รับความเครียดเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้สมองเหนื่อยล้ามากขึ้น ภาวะสมองเหนื่อยล้านี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคไขมันสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์ และ โรคพาร์กินสัน เป็นต้น
 • BOOCS@BNH สามารถรองรับผู้รับบริการในกลุ่มอัลไซเมอร์ และผู้ที่ต้องการป้องกันตนเองจากโรคอัลไซเมอร์ ผู้ที่ต้องการลดภาวะความเครียด ผู้ที่ต้องการดูแลตนเองจากโรคทางระบบเมตาบอลิค(Metabolic Syndrome) รวมถึงผู้รับบริการกลุ่มมีบุตรยาก
 • ทีม BOOCS@BNH ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา นักโภชนาการ และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทุกคนผ่านการอบรมจากประเทศญี่ปุ่น
 • BOOCS@BNH กลุ่มของผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุ แต่หากวัยรุ่นหรือกลุ่มคนที่ทำงานที่กำลังเผชิญกับความเครียดก็สามารถเข้ารับบริการเพื่อหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสมองเหนื่อยล้าได้เช่นกัน
 • BOOCS@BNH รองรับผู้รับบริการกลุ่มมีบุตรยากที่กำลังเผชิญกับภาวะความเครียด และน้ำหนักตัวที่เกินกว่ามาตรฐาน  ซึ่งการใช้วิธีการควบคุมอาหารแบบเดิมนั้นไม่ได้ผลอีกต่อไป
 • พลาสมาโลเจน (Plasmalogen) คือ กรดไขมันฟอสโฟลิฟพิด (Phospholipids) ประเภทหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อป้องกันโปรตีนเบต้าอะมีลอยด์ (β-Amyloid) เมื่อสมองเหนื่อยล้า พลาสมาโลเจนในสมองก็จะลดลงตามไปด้วย
 • เมื่อสมองเกิดการอักเสบ ร่างกายจะสร้างโปรตีนชื่อว่า เบต้าอะมีลอยด์ ไปเคลือบเซลล์สมองไว้ ทำให้เซลล์สมองตาย ดังนั้นหากร่างกายไม่สามารถผลิตสารพลาสมาโลเจนได้ สมองก็จะถูกทำลาย ทำให้เป็นโรคสมองเสื่อม หรือโรคอัลไซเมอร์ได้
 • จากการวิจัยพบว่า อัลไซเมอร์ เกิดได้จาก อายุ กรรมพันธุ์ การอักเสบของสมอง การติดเชื้อหวัด หรือการที่มีสารต่างๆเข้าไปในร่างกาย และ ความเครียด! ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดอาการสมองเสื่อมได้ เพราะความเครียดทำให้ฮอร์โมนต่อต้านโรคอัลไซเมอร์อ่อนแอลง และทำให้สมองเกิดความเหนื่อยล้า จึงเป็นสาเหตุที่เราจำเป็นจะต้องเพิ่มปริมาณของสารพลาสมาโลเจน(Plasmalogen) เข้าไปในสมองนั่นเอง

Click พลาสมาโลเจน (Plasmalogen) รายละเอียดเพิ่มเติม: 

พลาสมาโลเจน (PLASMALOGEN) และ การประเมินภาวะสมองเสื่อม 2 ครั้ง


โทรสอบถามแผนก BOOCS@BNH Hospital

โทร. 02-0220700 ต่อ 1032 (วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.)

https://zp-pdl.com/online-payday-loans-in-america.php https://www.zp-pdl.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น