id

ทำไมควรซื้อแพคเกจนี้ ?

 • สามารถตรวจสุขภาพได้ แม้ในช่วง Covid-19 เพราะสุขภาพรอไม่ได้
 • เลือกวันเวลาในการตรวจเองได้ ตลอด 24 ชม.
 • ลดสัมผัส ลดความเสี่ยงในการอยู่ที่โรงพยาบาล ใช้เวลาเพียง 15 นาที โดยตรวจที่แผนก EMERGENCY DEPARTMENT
 • ทราบผลตรวจทางห้องทดลอง (LAB) และผล X-RAY ภายใน 2 ชั่วโมงหลังการตรวจ
 • นัดฟังผล และรับคำแนะนำจากแพทย์ในภายหลัง ผ่านช่องทาง VDO Call (ไม่สามารถระบุแพทย์ได้)

Why “Anytime Check-up Package”?

• Less physical contact – reduce the risk of Covid-19 infection

• Spend less time – take only 15 min at the hospital

• Quick result – get the lab test result and X-RAY imaging within 2 hours

• Convenience – consultation with physician via VDO call

Anytime Check-up Package

฿1,990

รหัสสินค้า: MB_94173 หมวดหมู่: , ,
อ่านเพิ่ม

รายการตรวจ

 • ตรวจน้ำตาลในเลือด Glucose (Fasting)
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
 • การทำงานของตับ Liver Function Test (5 Tests : ALT/AST/ALP/Total Bilirubin/Direct Bilirubin)
 • การทำงานของไต Creatinine (plus eGFR)
 • ตรวจไขมันในเลือด Lipid Set (Chol, Tri, HDL, LDL)
 • ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 • เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-Ray
 • พบแพทย์ผ่านทาง VDO Call (Physician consultation via VDO call)
 • ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Services and Nursing Services

หมายเหตุ
1. งดน้ำงดอาหาร 6-8 ชม ก่อนตรวจ ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
2. ไม่สามารถเพิ่มรายการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ ในวันที่เข้าบริการ
3. จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

Click me! ซื้อแพคเกจ
มีรายการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆให้เลือกหรือไม่ Are there any other tests?

มีรายการตรวจเพิ่มเติมดังนี้
1. ตรวจคัดกรองภาวะเบาหวาน (HbA1c) ปกติ 1,050 บาท พิเศษ 840 บาท
2. ตรวจกรดยูริค (Uric Acid) ปกติ 305 บาท พิเศษ 244 บาท
3. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ปกติ 1,260 บาท พิเศษ 750 บาท (สำหรับคุณผู้ชาย)

โดยท่านสามารถ Add on รายการตรวจเพิ่มเติม พร้อมกับแพคเกจ Anytime Check-up ไม่สามารถซื้อเพิ่มในภายหลัง

และแพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมราคาพิเศษ 2,500 – 5,500 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว ไม่สามารถระบุแพทย์ได้) โดยแยกซื้อกับแพคเกจ Anytime Check up และ ติดต่อเข้ารับบริการที่แผนก Breast Health Centre ชั้น 1 โดยตรง ในวัน-เวลาทำการปกติเท่านั้น

 • แพคเกจตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์
  Mammogram + Ultrasound 5,500 บาท
 • แพคเกจตรวจอัลตราซาวนด์เต้านม
  Ultrasound Breast 2,500 บาท
  คลิก
  https://mbrace.bnhhospital.com/product/breast-screening-package/

Yes. When ordering the Anytime Check-up package, you have the option of adding two blood tests.
1. Diabetes screening test (HbA1c) at a discounted price of 840 baht (normal price 1,050 Baht)
2. Uric Acid test at a discounted rate of 244 baht (normal price 305 baht)
These extra tests at special price cannot be added after you have purchased the Anytime check-up package.
3. Prostatic Specifc Antigen Test (PSA) Normal Price 1,260 THB Special Price 750 THB (for male)

Breast Cancer screening packages at special price, 2,500 – 5,000 Baht (including doctor’s fee and hospital service fee, selected specialist only) are suggested for women and may be purchased separately from the Anytime Check-up package. Service is provided at the Breast Health Centre on the first floor during normal service hours.

มีรายการตรวจอะไรบ้าง

Examination List
• Glucose (Fasting)
• Complete Blood Count
• Liver Function Test (ALT, AST, ALP, Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
• Creatinine (plus eGFR)
• Lipid Set (Chol, Tri, HDL, LDL)
• Urine Examination
• Electrocardiography (EKG)
• Chest X-Ray
• Tele-Consultation with Physician
• Hospital and Nursing Services Fee
Remarks
1. Do not eat or drink at least 10-12 hours prior to the check-up
2. Selected physician only
3. Additional examinations must be purchased prior to using the service
4. Limited 1 LINE account per 1 package

รวมค่าแพทย์และค่ารพ.หรือยัง Is the doctor's and hospital's charge included?

แพคเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ เรียบร้อยแล้ว

Yes. The doctor’s fee, as well as the hospital and nursing service fees, are all included.

ไปใช้บริการได้เลยไหม ซื้อที่รพ. เลยได้ไหม Do you accept walk-in purchases and use the service right away?

รบกวนซื้อแพคเกจก่อน จากนั้นทำนัดในระบบล่วงหน้า 24 ชม. จึงจะสามารถเข้ารับบริการได้ค่ะ (แพคเกจนี้ต้องงดน้ำงดอาหารล่วงหน้า อย่างน้อย 8-12 ชม.ค่ะ)

No. Please finish the purchasing process and schedule an appointment at least 24 hours before using the service. (This package required 8-12 hrs. fasting)

ซื้อแล้วในวันรับบริการต้องทำอะไรบ้าง What to do on the visit?

ท่านสามารถเข้ารับบริการตามวันเวลาที่นัดไว้ ที่แผนก ER ชั้น 1 โดยแสดงหลักฐานการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่
หลังจากที่รับบริการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำนัดให้ท่านพบแพทย์ในภายหลังผ่านช่องทาง VDO Call หรือ Telephone Consultation หลังจากที่ผลตรวจออกแล้ว

Please contact the ER department on the first floor in zone A on your appointment date and time. Then show your package order on LINE to our staff to receive the service.
Once your check-up is completed, our staff will schedule your next appointment, a teleconsultation with a doctor, at a time and date that is convenient for you.

เลือกแพทย์ได้ไหมคะ Can I request a doctor?

สำหรับแพคเกจนี้จะไม่สามารถระบุแพทย์ได้ค่ะ

Sorry, you will see only selected doctor only.

ขอ print Report ได้ไหม Will I get the check-up report?

รายงานผลตรวจสุขภาพ จะเป็นรูปแบบ E-report โดยสามารถดาวน์โหลดและดูผลตรวจได้จาก BNH Care ใน Line @BNHhospital

You can see and download your health check-up report in electric file format only from BNH Care via Line @BNHhospital, printed report will not be provided.

ใช้ประกันได้ไหม Can I use my insurance coverage?

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คนไข้ซื้อกรมธรรม์ไว้ เบื้องต้นท่านสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปติดต่อตัวแทนหรือบริษัทประกันดูแลได้ค่ะ

We can check your insurance coverage for you at first, or you can bring your receipt and contact the insurance company on your own.

จะขอเข้ามาพบแพทย์ ไม่ tele ได้ไหม Can I see a doctor at the hospital?

เนื่องจากแพคเกจราคาพิเศษนี้ เป็นแคมเปญสำหรับคนไข้ที่ต้องการลดความเสี่ยงใน รพ. และไม่สะดวกเข้ามาพบแพทย์ที่ รพ. จึงให้บริการผ่านระบบ tele เท่านั้นค่ะ

This package is designed to support those who don’t want to spend much time at the hospital during the Covid-19 pandemic situation. Thus, seeing a doctor will be arranged online via teleconsultation system only.

ขอใบรับรองแพทย์ ได้ไหม Can I have a Medical Certificate?
 •  ขออภัยค่ะ แพคเกจนี้ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองการตรวจได้
 • เนื่องจากแพคเกจนี้ไม่มีการพบแพทย์ตรวจร่างกายโดยตรงกับแพทย์ จึงไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ค่ะ แต่แพทย์จะออกเป็นใบคำแนะนำจากแพทย์ (Doctor’s recommendation) ให้แทนค่ะ ซึ่งมีรายละเอียดคล้ายคลึงกับใบรับรองแพทย์Sorry. No Medical Certificate provided for this package. The hospital will issue a certificate to certify that you had health check-up using Anytime Check-up Package. The certificate will be delivered to you by post if necessary.