แบบสอบถาม ศาสตร์การบำบัดด้วยอาหาร

แบบซักประวัติพฤติกรรมและการทานอาหาร (Dietitian)
0% Complete
1 of 4
1. คุณมีโรคประจำตัวหรือไม่? *
2. คุณมียาที่ทานประจำหรือไม่?
3. คุณทานอาหารเสริมหรือยาสมุนไพรหรือไม่?
4. คุณทานวิตามินเสริมหรือไม่?
5. คุณสูบบุหรี่หรือไม่?
6. คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่?
7. คุณออกกำลังกายหรือไม่?