“อาหาร”

คือปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต
และ “ความสุขในการกิน” ก็เป็นเรื่องสำคัญ
แต่หากเรามีความสุขกับการกินที่มากเกินพอดี
จนลืมใส่ใจดูแลอาหารที่เราทาน
การกินที่ว่าทำให้เรา “สุข”
สุดท้ายก็อาจทำให้เรา “ทุกข์”
เพราะผลเสียต่อสุขภาพที่ตามมา

คุณคงเคยได้ยินคำที่ว่า
“YOU ARE WHAT YOU EAT”

อาหารจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องใส่ใจ
แต่กินอย่างไรให้เกิดความพอดีระหว่าง
“ความสุขในการกิน” และ “สุขภาพที่ยั่งยืน”

นักกำหนดอาหารของ โรงพยาบาล BNH
มีคำตอบให้คุณ

Health Products สินค้าสุขภาพ