“อาหาร”

คือปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต
และ “ความสุขในการกิน” ก็เป็นเรื่องสำคัญ
แต่หากเรามีความสุขกับการกินที่มากเกินพอดี
จนลืมใส่ใจดูแลอาหารที่เราทาน
การกินที่ว่าทำให้เรา “สุข”
สุดท้ายก็อาจทำให้เรา “ทุกข์”
เพราะผลเสียต่อสุขภาพที่ตามมา

คุณคงเคยได้ยินคำที่ว่า
“YOU ARE WHAT YOU EAT”

อาหารจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องใส่ใจ
แต่กินอย่างไรให้เกิดความพอดีระหว่าง
“ความสุขในการกิน” และ “สุขภาพที่ยั่งยืน”

นักกำหนดอาหารของ โรงพยาบาล BNH
มีคำตอบให้คุณ

บทความ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

ด้วยทีมนักกำหนดอาหารของโรงพยาบาล BNH

ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแล และให้คำปรึกษาด้านอาหาร
รวมทั้งออกแบบรูปแบบการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการ ประวัติการเจ็บป่วย และ LIFESTYLE เฉพาะรายบุคคล

ทำไมต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของเรา?

ทุกวันนี้ข้อมูลด้านสุขภาพสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องที่คนสนใจ
แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราได้รับเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อนำมาปฏิบัติตามแล้วจะเหมาะกับสุขภาพของเรา หรือไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมา

เพราะเหตุนี้ ทีมนักกำหนดอาหารของโรงพยาบาล BNH
จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล และให้คำแนะนำด้านอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม

เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีในแบบที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเอง


ติดตามผ่าน FACEBOOK
The M BRACE by BNH Hospital

The M BRACE
สอบถามกับเจ้าหน้าที่