ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ที่ศูนย์แห่งนี้มีทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งเปี่ยมด้วยประสบการณ์อันยาวนานในศาสตร์การแพทย์แขนงนี้ เราพร้อมให้บริการที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยาก คู่สามีภรรยาที่ประสบปัญหาในการมีบุตรจะได้รับการตรวจวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับประวัติทางการแพทย์ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยวิธีการเหล่านี้ :

  • การตรวจเชื้ออสุจิ
  • การตรวจอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอด
  • การตรวจระดับฮอร์โมนในเลือด
  • การส่องกล้องทางหน้าท้องเพื่อการวินิจฉัย
  • การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก

ภายหลังจากการตรวจวินิจฉัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจเสนอทางเลือกในการรักษาที่ทางศูนย์แห่งนี้มีให้บริการเช่น

  • การผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อของสามี
  • IVF, ICSI & ET (การปฏิสนธินอกร่างกาย, การฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่และการถ่ายฝากตัวอ่อน)
  • PESA หรือ TESE (การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อแล้วดูดตัวอสุจิ
  • ออกมาหรือการดูดตัวอสุจิจากอัณฑะ)
  • PGD (การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก

แพทย์ประจำแผนก

นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะผู้มีบุตรยาก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Obstetric and Gynecology, Chulalongkorn University
– Observation and training on Vitro Fertilization for infertility, Monash IVF Centre, Melbourne, Australia
– Observation and training on Vitro Fertilization for infertility, Westmead Hsopital, Sydney, Australia
– Training on Vitro Fertilization for infertility, Sydney IVF Centre, Sydney, Australia

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Infertility treatment: IVF Pelvic endometriosis, Endoscopic surgery: Laparoscope and Hysteroscope, Surgical correction for Myoma uteri (Fibroids)

พญ. ชโลมขวัญ ประยูรเวชช์

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะมีบุตรยาก, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ

Special Clinical Trainings:
– Certificate of Clinical Observership Training Program in Male infertility and In Vitro Fertilization (IVF), Massachusetts General Hospital, USA.

ประวัติการศึกษา:

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร:

– สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
– อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
– Certificate of Clinical Observership Training Program in Male infertility and In Vitro Fertilization (IVF), Massachusetts General Hospital, USA.

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– การรักษาผู้มีบุตรยากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
– การทำเด็กหลอดแก้วและฉีดเชื้อผสมเทียม (IVF/ICSI, IUI)
– ภาวะรังไข่เสื่อม (Diminish ovarian reserve)
– ภาวะแท้งบุตรซ้ำ (Recurrent miscarriages)
– การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Laparoscopy, Hysteroscopy)
– การเก็บอสุจิด้วยการผ่าตัด (PESA/micro TESE)

นพ. องอาจ บวรสกุลวงศ์

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ความชำนาญพิเศษ : InfertilityTreatment / IVF ,Endoscopic Surgery ,Reproductive Hormone / Endocrinology
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
 
ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา:

– Medical school : M.D. , Thammasat University , Thailand

วุฒิบัตร:

– First Class Honors Gold medal Medical students at Thammasat hospital , Thammasat university
– Diploma of Thai Board of Obstetrics and Gynecology ,
Ramathibodi hospital , Mahidol university
– Diploma of Thai Sub-board in Reproductive medicine ,
Ramathibodi hospital , Mahidol university
– Special Instructor of Reproductive- Endocrine- Infertile
(REI) Unit , Ramathibodi hospital , Mahidol University

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Infertility Treatment (IVF/ICSI/IUI)
– Gynecological endoscopic surgery (Laparoscopy, Hysteroscopy)
– Reproductive Hormone / Endocrinology

พญ. ศศวิมล ปรีชาพรกุล

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะผู้มีบุตรยาก, สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา:

– M.D., Ramathibodi Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– Thai Board of Obstetrics & Gynecology, Chiang Mai University

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Infetility treatment, Endoscopic surgery

นพ. พิพัฒน์ จงกลศิริ

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ความชำนาญพิเศษ : Infertility treatment/IVF, Endoscopic surgery
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา:

Midical school : M.D.,Chulalongkorn University , Thailand

วุฒิบัตร:

– Diploma of Thai Board of Obsterics and Gynecology
– Diploma of Thai Sub-board in Reproductive Medicine,
The Royal Thai Collage of Obstetricians and Gynecology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:
: Infertility treatment/IVF
: Endoscopic surgery

สอบถามกับเจ้าหน้าที่