แพคเกจดูแลคุณแม่หลังคลอดแบบเรียลไทม์

แพคเกจดูแลคุณแม่หลังคลอดแบบเรียลไทม์ เหมือนมีพยาบาลส่วนตัวอยู่ข้างๆ

  • ปรึกษาพยาบาลผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 24 hours Tele-Consultation with professional nurses
  • พยาบาลติดตามอาการคุณแม่และลูกน้อย วันละครั้ง
  • Daily Online Call Visit
  • ฝึกอบรมคุณแม่หลังคลอด เพื่อการเลี้ยงดูลูกน้อยอย่างถูกวิธี (ก่อนกลับบ้าน)
  • Training for mother on postnatal care and baby care (before discharge)
  • ฝึกอบรมพี่เลี้ยง หรือผู้ดูแลลูกน้อย 1 ท่าน (ก่อนกลับบ้าน)
  • A Nanny Training (before discharge)
  • รับชมข้อมูลออนไลน์ คำแนะนำด้านสุขภาพคุณแม่และการดูแลลูกน้อย
  • Mother and Newborn health information online

หมายเหตุ : รับบริการได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อแพคเกจ

Package can be used within 1 month after purchase.


ราคา 5,000 บาท / เดือน

Price 5,000 Baht / Month

(ราคาสงวนสิทธ์เฉพาะคุณแม่คลอดที่ BNH เท่านั้น Price is reserved for BNH mother only)

ซื้อแพคเกจได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2563 Available from now till 31 July 2020


บริการเพิ่มเติม Additional Services Nursing Delivery ราคา 3,000 บาท (Baht)

บริการพยาบาล ส่งคุณแม่กลับถึงบ้านในวันแรก พร้อมให้คำปรึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมที่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในการดูแลลูกน้อย (3 ชั่วโมง)

Nursing service to accompany mother back home and counseling service to assess home environment for safe care of the baby. (3 hours)

สอบถามกับเจ้าหน้าที่