ยาสำหรับแก้ไอ ขับเสมหะ

Brown Mixture (120 ml)

สรรพคุณ

บรรเทาอาการไอ

ราคา

65 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

รับประทานครั้งละ 5-10 ซีซี  วันละ 3 – 4 ครั้ง เวลามีอาการไอ