ยาลดไข้

Paramed 325 mg

สรรพคุณ

ลดไข้ บรรเทาปวด

ราคา

เม็ดละ 2.8 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

รับประทานครั้งละ 1- 2 เม็ด ทุก 4- 6 ชั่วโมง เวลามีอาการปวด หรือมีไข้

Tylenol Infant Drop

80 mg/0.8 ml (15 ml)

สรรพคุณ

ลดไข้ บรรเทาปวด

ราคา

49 บาท

ขนาดใช้ยาในเด็ก

รับประทานตามน้ำหนัก 10-15 mg/kg/dose ทุก 4-6  ชั่วโมง เวลามีอาการปวด หรือมีไข้

Tylenol Cherry

160 mg/5 ml (60 ml)

สรรพคุณ

ลดไข้ บรรเทาปวด

ราคา

52 บาท 

ขนาดใช้ยาในเด็ก

รับประทานตามน้ำหนัก 10-15 mg/kg/dose ทุก 4-6  ชั่วโมง เวลามีอาการปวด หรือมีไข้

Tempra Syrup

120 mg/5 ml (60 ml)

สรรพคุณ

ลดไข้ บรรเทาปวด

ราคา

46 บาท

ขนาดใช้ยาในเด็ก

รับประทานตามน้ำหนัก 10-15 mg/kg/dose ทุก 4-6  ชั่วโมง เวลามีอาการปวด หรือมีไข้

Tempra Forte Syrup

250 mg/5 ml (60 ml)

สรรพคุณ

ลดไข้ บรรเทาปวด

ราคา

59 บาท

ขนาดใช้ยาในเด็ก

รับประทานตามน้ำหนัก 10-15 mg/kg/dose ทุก 4-6  ชั่วโมง เวลามีอาการปวด หรือมีไข้