ยาแก้เมารถเมาเรือ

Dramamine

50 mg Tablet

สรรพคุณ

ใช้ป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ

ราคา

เม็ดละ 6 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ก่อนออกเดินทาง 30 นาที