ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

Neotoca Balm (25 g)

สรรพคุณ

บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

ราคา

40 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

ทาถูนวดเบาๆบริเวณที่ปวด วันละ 3- 4ครั้ง เวลามีอาการ

Perskindol Classic Gel

(100 g)

สรรพคุณ

บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

ราคา

250 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

ทาถูนวดเบาๆบริเวณที่ปวด วันละ 3- 4ครั้ง เวลามีอาการ

Perskindol Cool Spray

(250 ml)

สรรพคุณ

บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

ราคา

270 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

พ่นยาบริเวณที่ปวด วันละ 3- 4ครั้ง เวลามีอาการ

Perskindol Classic Spray

(150 ml)

สรรพคุณ

บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

ราคา

270 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

พ่นยาบริเวณที่ปวด วันละ 3- 4ครั้ง เวลามีอาการ

Reparil Gel (40 g)

สรรพคุณ

บรรเทาอาการฟกช้ำ

ราคา

257 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

ทาถูนวดเบาๆบริเวณที่ฟกช้ำ วันละ 2-3 ครั้ง เวลามีอาการ