วิตามิน และอาหารเสริมบำรุงร่างกาย

Sambee (Vitamin B1-6-12)

สรรพคุณ

ป้องกันการขาดวิตามินบี และบำรุงร่างกาย

ราคา

เม็ดละ 4 บาท 

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1-3 ครั้ง

Mediplex
(Vitamin B Complex)

สรรพคุณ

ป้องกันการขาดวิตามินบี และบำรุงร่างกาย

ราคา

เม็ดละ 3 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1-3 ครั้ง

Medicvit
(Vitamin Complex)

สรรพคุณ

ป้องกันการขาดวิตามิน และบำรุงร่างกาย

ราคา

เม็ดละ 3 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1-3 ครั้ง

Blackmores Mac-Q-Vis

สรรพคุณ

ป้องกันความเสื่อมโทรมของตาบำรุงสายตา ป้องกันจอประสาทตาเสื่อม ลดและป้องกันการเกิดต้อกระจก ชะลอความเสื่อมของตา

ราคา

เม็ดละ 21 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

Blackmores Bio C 1000 mg

สรรพคุณ

ป้องกันการขาดวิตามินซี และบำรุงร่างกาย

ราคา

เม็ดละ 10 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

 C-Will 500 mg

สรรพคุณ

ป้องกันการขาดวิตามินซี และบำรุงร่างกาย

ราคา

เม็ดละ 10 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง

 Vitamin C 100 mg

สรรพคุณ

ป้องกันการขาดวิตามินซี และบำรุงร่างกาย

ราคา

เม็ดละ 1.5 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

อมครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1-3 ครั้ง