ยาใส่แผล ล้างแผล

Alcohol 70 % Solution (60ml)

สรรพคุณ

ทำความสะอาดบาดแผล

ราคา

30 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

ทำความสะอาดรอบบาดแผล เวลาทำแผล

Betamed Solution

(30 ml)

สรรพคุณ

รักษาแผลสด

ราคา

35 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล 

N.S.S. Irrigate (1,000 ml)

สรรพคุณ

ล้างแผล

ราคา

48 บาท

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

ทำความสะอาดรอบบาดแผล เวลาทำแผล

N.S.S. Irrigate (100 ml)

สรรพคุณ

ล้างแผล

ราคา

39 บาท 

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

ทำความสะอาดรอบบาดแผล เวลาทำแผล

N.S.S. Irrigate (500 ml)

สรรพคุณ

ล้างแผล

ราคา

45 บาท 

ขนาดวิธีใช้ในผู้ใหญ่

ทำความสะอาดรอบบาดแผล เวลาทำแผล