ขั้นตอนที่ 1 :

ทำแบบสอบถามศาสตร์การบำบัดด้วยวิตามิน และอาหาร
BNH Vitamins & Foods Therapy

 

[123 Ageing] Personalized Vitamin Foods DNA