แบบสอบถาม ศาสตร์การบำบัดด้วยวิตามิน

(BNH Vitamin Therapy Questionnaire)

[123 Ageing] Personalized Vitamin Questionnaire Form

How to order BNH Personalized Vitamin

ขั้นตอนการสั่งซื้อ BNH Personalized Vitamin

วิตามินคือ

สารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อชีวิตมีความสำคัญต่อการทำหน้าที่ตามปกติของร่างกายเรา และร่างกายไม่สามารถสร้างหรือสังเคราะห์วิตามินขึ้นเองได้ วิตามินจึงได้มาจากการรับประทานอาหาร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเท่านั้น

แร่ธาตุคือ

ร่างกายต้องการแร่ธาตุที่รู้จักกันประมาณ18 ชนิด ในการรักษาสภาพและควบคุมการทำงาน แต่ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภค (RDA: Recommended Dietary Allowance) ได้กำหนดไว้เพียง 7 ตัว คือ แคลเซียม ไอโอดีน แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ซีลีเนียม เหล็ก และสังกะสี

วิตามินจะไม่สามารถทำงานและไม่สามารถถูกดูดซึมได้ หากปราศจากแร่ธาตุ ถึงแม้ว่าร่างกายจะสังเคาะห์วิตามินบางตัวได้เอง แต่กลับไม่สามารถผลิดแร่ธาตุได้เลยสักตัว

ยกตัวอย่างแร่ธาตุที่ช่วยเสริมการทำงานให้วิตามินทำงานได้มีประสิทธิภาพ เช่น วิตามิน A ทำงานร่วมกับแร่ธาตุอย่าง แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ซีลีเนนียม และสังกะสี ได้ดีที่สุด

จากการที่แร่ธาตุช่วยส่งเสริมให้วิตามินทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีส่วนประกอบของวิตามินและแร่ธาตุร่วมอยู่ด้วยกันเสมอ

(อ้างอิง https://pharmacy.mahidol.ac.th)