ความเครียดจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันทำให้เกิดความเหนื่อยล้าไม่เพียงแต่ทางร่างกายเท่านั้นแต่สมองก็เหนื่อยล้าได้เช่นกัน โดยที่เราไม่รู้ตัว

ภาวะสมองเหนื่อยล้านี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ เช่น

โรคไขมันสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์ และ โรคพาร์กินสัน เป็นต้น

ความเหนื่อยล้าของสมอง(Brain Fatigue) เป็นสภาวะก่อนการเกิดโรค


เราสามารถสังเกตอาการเหนื่อยล้าของสมองได้ ซึ่งหากมีอาการต่อไปนี้มากกว่า 2 ข้อ อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการสมองเหนื่อยล้าได้

 1. ลืมตาตื่นขึ้นมากลางดึก นอนไม่ค่อยหลับ
 2. ไม่รู้สึกว่าอาหารมีความอร่อย ไม่อยากอาหาร
 3. ทั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรแต่ร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้า
 4. หงุดหงิดบ่อยครั้ง
 5. มีความเครียด กังวล ไม่มีเรี่ยวแรง
 6. ลืมนัดหมายสำคัญ
 7. ปวดท้อง ท้องผูก
 8. มีสิว มีอาการภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ งูสวัด
 9. จิตใจหดหู่ ไม่มีความหวัง

หากจะกล่าวถึง โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease: AD)
เป็นหนึ่งในรูปแบบของภาวะสมองเสื่อม(Dementia) ที่รักษาไม่หาย และพบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มคนสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 60-80 ของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทั้งหมด (Source: Alzheimer’s Disease International)

ซึ่งความชุกของโรคอัลไซเมอร์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผิดปกติของระบบประสาทนี้เกิดจากการสะสมของคราบโปรตีนที่ชื่อว่า เบต้าอะมีลอยด์(β-Amyloid)

ในปี 2558 พบผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ประมาณ 6 แสนคนโดยมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 100,000 รายต่อปีประมาณการณ์ว่าในปี 2573 จะมีผู้สูงอายุป่วยเป็นอัลไซเมอร์เพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,177,000 คนโดยผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนในการเป็นโรคนี้ประมาณร้อยละ 5 -8 และเมื่อมีอายุ 80 ปีสัดส่วนของการเป็นโรคอัลไซเมอร์สูงถึงร้อยละ 50

จากการวิจัยพบว่า อัลไซเมอร์ เกิดได้จาก อายุ กรรมพันธุ์ การอักเสบของสมอง การติดเชื้อหวัด หรือการที่มีสารต่างๆเข้าไปในร่างกาย นอกเหนือจากนั้น

ความเครียดยังเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดอาการสมองเสื่อมได้ เพราะความเครียดทำให้ฮอร์โมนต่อต้านโรคอัลไซเมอร์อ่อนแอลง และทำให้สมองเกิดความเหนื่อยล้า

 

นายแพทย์ทาเคฮิโกะ ฟูจิโนะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยคิวชู

1.BOOCS (BRAIN ORIENTED ONESELF CARE SYSTEM)

เป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการบำบัดความเหนื่อยล้าของสมอง (Brain Fatigue) และฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สมอง ช่วยแนะนำวิธีการผ่อนคลายความเครียด การป้องกันก่อนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงการรักษาเมื่อเกิดโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้มีการวิจัยมาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี

BOOCS Medical Group เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งและค้นคว้าวิจัยโดยนายแพทย์ทาเคฮิโกะ ฟูจิโนะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยคิวชู และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

2.พลาสมาโลเจน (Plasmalogen Supplement) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากหอยเชลล์ญี่ปุ่น

พลาสมาโลเจน (Plasmalogen) เป็นสารที่พบเห็นโดยทั่วไปในโครงสร้างของสัตว์ต่างๆ และจะพบมากในเซลล์ประสาทสมองของมนุษย์ มีบทบาทสำคัญในกระบวนการสื่อสารของเซลล์และป้องกันการอักเสบ จากการศึกษาพบว่าระดับพลาสมาโลเจนที่ลดลงนั้นสัมพันธ์กับการเสื่อมของระบบการรับรู้ เกิดความเหนื่อยล้าของสมอง และก่อให้เกิดโรคต่างๆ อาทิเช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง และโรคซึมเศร้า  เป็นต้น รวมไปถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุที่เพิ่มมากขึ้น การอักเสบของสมอง การติดเชื้อหวัด และ/หรือ ความเครียด ล้วนส่งผลให้ระดับพลาสมาโลเจนในร่างกายลดลง

การศึกษาในหนูทดลองโดยให้หนูกลุ่มที่ 1 ทานอาหารปกติ และหนูกลุ่มที่ 2 ทานอาหารปกติเสริมด้วยพลาสมาโลเจน สร้างความเครียดให้หนูทั้งสองกลุ่ม เมื่อหนูอายุมากขึ้นได้ตัดสมองหนูและตรวจนับเซลล์สมองของหนูทั้งสองกลุ่ม พบว่าเซลล์สมองของหนูกลุ่มที่ 2 ที่ได้รับอาหารปกติเสริมด้วยพลาสมาโลเจนมีจำนวนของเซลล์สมองเหลืออยู่มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการศึกษาในคนยืนยันว่าการบำบัดด้วยการเพิ่มระดับของพลาสมาโลเจน ช่วยให้อาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดีขึ้นถึง 52%ในผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองเสื่อมระดับกลาง(Moderated Cognitive impairment) หลังจากให้ผู้ป่วยรับประทานพลาสมาโลเจนวันละ 2 เม็ดติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน

ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่การรักษาในโลกปัจจุบันนี้มีอยู่อย่างจำกัด พลาสมาโลเจนเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยผู้ที่มีอาการทางสมองเสื่อมแล้วมีอาการดีขึ้นจากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น และอาจจะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ที่ยังไม่มีอาการแต่ใช้สมองในการทำงานอย่างหนักหรือมีภาวะความเครียดร่วมด้วย

BOOCS@BNH ก่อตั้งเมื่อ พฤศจิกายน ปี 2017 เป็นศูนย์การดูแลสมองศาสตร์ญี่ปุ่น ในการบำบัดความเหนื่อยล้าของสมอง (Brain fatigue)และฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สมอง วิธีการผ่อนคลายความเครียด การป้องกันก่อนการเกิดโรคอัลไซเมอร์โดยได้รับความสนับสนุนจาก BOOCS Medical Group เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งก่อตั้งและค้นคว้าวิจัยโดยนายแพทย์ทาเคฮิโกะ ฟูจิโนะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยคิวชู และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ BOOCS@BNH ได้ผ่านการอบรมและมี License รับรองจาก BOOCS Medical Group ประเทศญี่ปุ่น

พลาสมาโลเจน PLASMALOGEN และ การประเมินภาวะสมองเสื่อม

฿14,000

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพลาสมาโลเจนจากหอยเชลล์
สำหรับผู้กังวลเรื่อง อัลไซเมอร์และภาวะสมอง

 • ซื้อ 4 กล่อง รับฟรี การประเมินภาวะสมองเสื่อม
  (แอดไลน์ @MBRACE  http://nav.cx/cUtztpg เพื่อทำนัดหมาย)
 • อย.เลขที่ 10-3-34160-5-0001 / 1 กล่องมี 60 แคปซูล
อ่านเพิ่ม