แบบคัดกรองภาวะสมองเหนื่อยล้าและภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาล BNH

ผลสรุปคะแนน

น้อยกว่า 4 คะแนน

1.แนะนำตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี ติดตามในเรื่องของระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิต ระดับน้ำตาล การทำงานของต่อมไทรอยด์ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด สมดุลเกลือแร่ในร่างกาย การทำงานของตับและไต และระดับวิตามินบี12
2.กายบริหารแขนขาเป็นประจำ
3.แนะนำกิจกรรมกระตุ้นการทำงานของสมอง ในด้านต่างๆ อาทิเช่น กระตุ้นความจำระยะสั้น การนึกคำศัพท์ การใช้ภาษา การคำนวณ การแก้ไขปัญหา ฯลฯ หรือด้วยกิจกรรมประสาทสัมผัสทั้ง5
4.แนะนำรับประทานพลาสมาโลเจน เพื่อพยุงอาการภาวะสมองเหนื่อยล้า เพิ่มระดับพลาสมาโลเจนในร่างกาย ตามโดสที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ
5.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศูนย์สมองBOOCS และพบแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทวิทยา
 

4 – 6 คะแนน

ผลการประเมินของคุณ อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติขั้นปานกลาง (Moderate) คุณอาจมีความเสี่ยงขั้นปานกลางที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร์
1.แนะนำตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี ติดตามในเรื่องของระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิต ระดับน้ำตาล การทำงานของต่อมไทรอยด์ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด สมดุลเกลือแร่ในร่างกาย การทำงานของตับและไต และระดับวิตามินบี12
2.หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อย 120-150 นาทีต่อสัปดาห์
3.ผ่อนคลายสมองด้วยกิจกรรมประสาทสัมผัสทั้ง5 (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) อาทิเช่น การดูหนังที่ชอบ ฟังเพลงที่ชอบ เพื่อผ่อนคลายสมอง ลดความเครียด
4.แนะนำกิจกรรมกระตุ้นการทำงานของสมอง ในด้านต่างๆ อาทิเช่น กระตุ้นความจำระยะสั้น การนึกคำศัพท์ การใช้ภาษา การคำนวณ การแก้ไขปัญหา ฯลฯ
5.แนะนำรับประทานพลาสมาโลเจน เพื่อพยุงอาการภาวะสมองเหนื่อยล้า เพิ่มระดับพลาสมาโลเจนในร่างกาย แนะนำทานวันละ 2 เวลา หลังอาหารเช้า 1 เม็ด และหลังอาหารเย็น 1 เม็ด
ในกรณีมีเรื่องพฤติกรรม-อารมณ์unstable แนะนำทานวันละ 2 เวลา หลังอาหารเช้า 2 เม็ด และหลังอาหารเย็น 2 เม็ด
6.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศูนย์สมองBOOCS และพบแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทวิทยา
 
 

7 – 9 คะแนน

ผลการประเมินของคุณ อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติขั้นเล็กน้อย (Mild) คุณอาจมีความเสี่ยงขั้นเล็กน้อยที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร์
1.แนะนำตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี ติดตามในเรื่องของระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิต ระดับน้ำตาล และระดับวิตามินบี12
2.หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อย 120-150 นาทีต่อสัปดาห์
3.ผ่อนคลายสมองด้วยกิจกรรมประสาทสัมผัสทั้ง5 (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) อาทิเช่น การดูหนังที่ชอบ ฟังเพลงที่ชอบ เพื่อผ่อนคลายสมอง ลดความเครียด
4.แนะนำกิจกรรมกระตุ้นการทำงานของสมอง ในด้านต่างๆ อาทิเช่น กระตุ้นความจำระยะสั้น การนึกคำศัพท์ การใช้ภาษา การคำนวณ การแก้ไขปัญหา ฯลฯ
5.แนะนำรับประทานพลาสมาโลเจน เพื่อบรรเทาอาการภาวะสมองเหนื่อยล้า เพิ่มระดับพลาสมาโลเจนในร่างกาย แนะนำทานวันละ 2 เวลา หลังอาหารเช้า 1 เม็ด และหลังอาหารเย็น 1 เม็ด
6.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศูนย์สมองBOOCS เพิ่มเติม
 

มากกว่า 9 คะแนน

ผลการประเมินของคุณ อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal) คุณไม่มีความเสี่ยงสมองในการเกิดโรคอัลไซเมอร์
1.แนะนำตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี ติดตามในเรื่องของระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิต และระดับน้ำตาล
2.หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อย 120-150 นาทีต่อสัปดาห์
3.ผ่อนคลายสมองด้วยกิจกรรมประสาทสัมผัสทั้ง5 (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) อาทิเช่น การดูหนังที่ชอบ ฟังเพลงที่ชอบ เพื่อผ่อนคลายสมอง ลดความเครียด หรือฝึกสมองด้วยการใช้มือข้างที่ไม่ถนัดทำกิจวัตรอย่างง่าย
4.รับประทานพลาสมาโลเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอัลไซเมอร์ แนะนำทานครั้งละ 1เม็ด หลังอาหารเช้า
ในกรณีมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ แนะนำ ทานครั้งละ 1 เม็ด เวลาก่อนนอน
5.ในกรณีมีผลประเมินสมองอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่มีอาการสมองเหนื่อยล้า มากกว่า 2 ข้อ อาจบ่งชี้ได้เบื้องต้นว่าคุณเริ่มมีภาวะสมองเหนื่อยล้า

Related Products

฿2,500฿19,000
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Latest news

ปัญหาริ้วรอย

ปัญหาริ้วรอยบนใ

โรคตาแห้ง

โรคตาแห้งเป็นภา

ภาวะลองโควิด (Long COVID)

อาการเหนื่อย ไอ

โรคเครียดเรื้อรัง

ความรู้สึกเครีย