แบบฟอร์มสำรวจความต้องการการรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับบริษัทและโรงแรม


หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสำรวจ ไม่ใช่การลงทะเบียนจองวัคซีน

COVID Vaccine inquiry for corporate
ประเภทกิจการ
ความสนใจวัคซีนโควิด 19
Sinppharm info
บริษัท/องค์กรของท่านได้รับการจัดสรรการสั่งจองวัคซีนกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วหรือไม่
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ไม่มีวัคซีนชิโนฟาร์มเพื่อจำหน่ายขอให้ท่านดำเนินการติดต่อกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อดำเนินการขอจัดสรรการสั่งจองวัคซีนให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน
บริษัท/องค์กรของท่านได้ขึ้นทะเบียนกับสภาอุตสาหกรรมใช่หรือไม่
เนื่องจากทางโรงพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีน Sinopharm ตามโครงการของสภาอุตสาหกรรม จึงขอสงวนสิทธิ์ให้บริการ สำหรับบริษัท/องค์กรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สามารถตรวจสอบหมายเลขสมาชิกของสภาอุตสาหกรรม คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบหมายเลขสมาชิกของบริษัท/องค์กรของท่าน
ตามที่ทางโรงพยาบาล BNH ได้ขึ้นทะเบียนกับสภาอุตสาหกรรม ในการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยจัดสรรการเข้ารับบริการวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 15.00-17.00 น. จำนวน 50คน/วัน ซึ่งในขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาล BNH เป็นผู้ให้บริการ เข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ลำดับคิวการเข้ารับบริการอาจมีความล่าช้า


เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนมามากกว่า 5,000 ท่าน ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับการให้บริการ และถือเป็นที่สิ้นสุด ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มาในโอกาส นี้
ท่านยืนยันให้ทางโรงพยาบาลจัดลำดับการเข้ารับบริการต่อหรือไม่
ทางโรงพยาบาลจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่าน เพื่อแจ้งวันเวลารวมถึงราคา และขั้นตอนรายละเอียดอื่นๆให้ทราบอีกครั้ง
ทางโรงพยาบาลต้องขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการได้
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงาน โปรดระบุจำนวนคนของช่วงอายุพนักงาน หากไม่ทราบ สามารถเว้นคำตอบไว้ได้
บริษัทของท่านเป็น (หรือเคยเป็น) คู่สัญญากับโรงพยาบาลบีเอ็นเอชหรือไม่
ประกันสุขภาพของพนักงานบริษัทเป็นประเภทใด
บริการด้านสุขภาพอื่นๆที่ท่านสนใจสำหรับพนักงาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
      ทั้งนี้ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนบริษัทได้อ่านและเข้าใจเป็นอย่างดีถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวและยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้แก่คณะแพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางโรงพยาบาลเก็บข้อมูลแบบสำรวจ และประมวลผลแบบสำรวจนี้
ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงพยาบาลติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอ ข้อมูลข่าวสาร และบริการที่เกี่ยวข้อง

Health Products สินค้าสุขภาพ

คุณแม่ตั้งครรภ์

คุณแม่ให้นมบุตร

วิตามินผู้หญิง

วิตามินผู้ชาย

ของใช้สำหรับเด็ก

อาหารสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

สินค้าวัย Silver Age