พญ. วิมลมาศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา:

– MD., Chulalongkorn University (1999)

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Pediatric, Chulalongkorn University (2005)

พญ. ปิยะฉัตร วงศ์บุญยกุล

แผนก : แผนกกุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : โรคทางเดินหายใจในเด็ก
ประวัติการศึกษา:

M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate Board of Pediatric, Khon Kaen University (2001)
– Diplomate Board of Pediatric Pulmonology, Chulalongkorn University (2003)
– Diplomate Board of Family Medicine (2003)

สอบถามกับเจ้าหน้าที่
  • ปรึกษาปัญหาเพิ่มน้ำนมกับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ 2 ครั้ง (ในเวลา 1 เดือน)
  • รับผลิตภัณฑ์กระตุ้นน้ำนมคุณแม่
    1. Milk Mom (แบบเม็ด)
    ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับ 1 เดือน จำนวน 1 Set
    2. Milk Mom (แบบน้ำ)
    เครื่องดื่มน้ำหัวปลีออร์แกนิคบำรุงน้ำนม 3 รส จำนวน 30 ขวด
Click me!