แบบสอบถามชุดนี้ เหมาะสำหรับประเมินสุขภาพโดยรวมของผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก หรือต้องการอยากมีบุตรที่สุขภาพแข็งแรง

เนื่องในโอกาส 123 ปี โรงพยาบาล BNH ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม และมาปรึกษาคุณหมอศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก จะได้รับสิทธิ์ส่วนลด 15-20% เมื่อใช้บริการที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาผู้มีบุตรยาก(สำหรับโปรแกรมฝากไข่)
เพศ *
คุณแต่งงานแล้วหรือยัง *
ท่านมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอชหรือไม่ *

PROMOTION