ช่วงเวลาสำคัญที่สุดของการเป็นแม่

คือการประคับประคองให้ลูกน้อยในครรภ์แข็งแรงสมบูรณ์ดี

มีพัฒนาการตามเกณฑ์ ในขณะที่สุขภาพของคุณแม่ก็แข็งแรง

พร้อมดูแลลูกน้อยตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนหลังคลอด 

รู้หรือไม่?

ในแต่ละไตรมาสของการตั้งครรภ์ คุณแม่มีความต้องการสารอาหารและวิตามินที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง ของอายุครรภ์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูก และชะลอความเสื่อมของร่างกายคุณแม่

โรงพยาบาล BNH จึงได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการดูแลคุณแม่และทารกในครรภ์ที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษ ผนวกกับความเชี่ยวชาญของสูติ-นรีแพทย์ และทักษะความรู้ความสามารถของเภสัชกร มาคิดค้นวิตามินเพื่อการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับคุณแม่ในแต่ละไตรมาสของการตั้งครรภ์ ในปริมาณที่เหมาะสม ครบถ้วน เพียงพอ และไม่จำเป็นต้องรับวิตามินใดๆ เพิ่มอีก 

สนใจสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มเพื่อน” เพื่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ฯ