Simple accordion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Men Health

นอนไม่หลับ หรือหลับก็ไม่สนิท ตื่นมาไม่สดชื่น แก้ได้ที่สมอง

นอนไม่หลับ หรือหลับก็ไม่สนิท ตื่นมาไม่สดชื่น แก้ได้ที่สมอง คนวัยทำงานโดยเฉพาะระดับผู้บริหารส่วนมากมักจะเจอกับปัญหานอนไม่หลับ หรือหลับก็ไม่สนิท ตื่นมาไม่สดชื่น เพลียระหว่างวัน บ้างก็แก้ปัญหาด้วยการทานยานอนหลับ อาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางไปสักหน่อย แต่อย่างน้อยก็พอช่วยให้ได้ร่างกายได้พักผ่อนบ้าง แต่รู้หรือไม่ว่าสาเหตุหลัก ๆ ของการนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทนั้นเกิดจาก “อาการสมองเหนื่อยล้า”

Click me!