เพราะดวงตาเป็นเสมือนประตูสู่โลกกว้าง

ที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข อย่าละเลยที่จะดูแลดวงตาให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มสูงวัยขึ้น ดวงตาที่เราใช้มาตลอดชีวิตก็ย่อมเสื่อมถอยเป็นธรรมดา ดังนั้นการตรวจสุขภาพตากับจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงที่อาจเกิดกับดวงตาอย่างสม่ำเสมอ แม้ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาดวงตาคู่นี้ให้อยู่กับเราได้ตลอดไป

โรคเกี่ยวกับดวงตาหลายโรคเป็นอันตรายต่อการสูญเสียการมองเห็นในระยะยาว เช่น โรคต้อหิน โรคต้อกระจก โรคจอประสาทตาเสื่อม และ โรคเบาหวานขึ้นจอตา เป็นต้น

ทำแบบประเมินสุขภาพตา เฉพาะบุคคล

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา

ประโยชน์สำคัญในการตรวจตา

 • เพื่อตรวจให้พบปัญหาสายตา ปัญหาการมองเห็น เพื่อการมีสายตาที่ดีที่สุด หรือในผู้สูงอายุที่มักมีภาวะสายตาผู้สูงอายุ การตรวจพบปัญหาและรับการแก้ไขอย่างถูกวิธี จะทำให้การมองเห็นดีขึ้นเป็นปกติ ช่วยให้ประสิทธิภาพการเรียนและการทำงานดีขึ้น
 • เพื่อค้นหาโรคทางตา ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียสายตาทั้งชั่วคราวและถาวร เพราะโรคเกี่ยวกับตาบางโรคอาจไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้น หากได้รับการวินิจฉัยได้แต่แรกเริ่ม จะสามารถทำการรักษาง่ายและได้ผลดีกว่า
 • การตรวจตาอย่างละเอียดอาจช่วยให้พบโรคเรื้อรังทางกายที่ซ่อนอยู่ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเลือดแม้แต่โรคเอดส์ เป็นต้น
 • เทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบัน อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพตาเช่นกัน เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้คอนแทคเลนส์เพื่อความสวยงามของดวงตา

ควรเข้ารับการตรวจตาที่อายุเท่าไหร่

บุคคลทั่วไป ทุกคน ทุกวัย ควรเข้ารับการตรวจตากับจักษุแพทย์เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจคัดกรองตาอย่างละเอียดทุกปี ไม่ควรละเลยเป็นอันขาด แม้จะไม่มีอาการผิดปกติ หรือความเสี่ยงใดๆ เนื่องจากโรคทางตาที่พบบ่อยหรือการเปลี่ยนแปลงของสายตามักจะเริ่มที่ช่วงอายุนี้ เช่น โรคจอประสาทตาเสื่อม หรือต้อชนิดต่างๆ ที่อาจส่งผลไปสู่การสูญเสียดวงตาได้ นอกจากนี้ ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุเกี่ยวกับตา หรือสูญเสียการมองเห็นในตาข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้าง มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคทางตา เช่น ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม ทำงานที่ใช้สายตามาก ใช้ยาที่มีผลต่อตา หรือชอบใส่คอนแทคเลนส์ ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองตาเช่นกันโดยไม่ต้องรอให้ถึงอายุ 40 ปี

ชนิดและวิธีการตรวจคัดกรองดวงตา

แผนกตา โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ให้บริการดูแลสุขภาพดวงตาแบบครอบคลุมครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด ประกอบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อผลการตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำ ให้ดวงตาคู่สวยอยู่กับคุณไปนานเท่านาน

 • ตรวจสุขภาพตาโดยละเอียด
 • ตรวจรักษาโรคตาทุกประเภท เช่น ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน โรคจอประสาทตา โรคตาอักเสบและติดเชื้อ โรคภูมิแพ้ดวงตา เป็นต้น
 • ตรวจจอประสาทตาเสื่อมโดยละเอียด (Optical Coherence Tomography) ช่วยวิเคราะห์ชั้นต่างๆ ของจอประสาทตา และขั้วประสาทตา โดยใช้เลเซอร์สแกนถ่ายภาพตามขวาง และวัดดูการสะท้อนกลับของแสงเพื่อดูชั้นต่างๆ ของจอประสาทตา ดูความลึกของขั้วประสาทตา และวัดความหนาของจอประสาทตา หากตรวจพบความเสี่ยงต่อโรคจอประสาทตาเสื่อมจะได้วางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ทั้งนี้ ความผิดปกติบางอย่างอาจเป็นความเสี่ยงของโรคตา เช่น มุมตาแคบ หรือปิด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินเฉียบพลันได้
 • ตรวจวัดลานสายตา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจการมองเห็นในมุมกว้างว่ามีความผิดปกติของการมองเห็นด้านข้างหรือไม่
 • ตรวจสุขภาพตาเพื่อทำใบขับขี่, ตรวจตาบอดสี
 • ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น หรือ คอนแทคเลนส์
 • การรักษาโรคตาโดยใช้แสงเลเซอร์
 • การรักษาโรคตาโดยการผ่าตัดผ่านกล้อง Microscope

บุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา พร้อมด้วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
 • เทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยและเครื่องมือรักษาอันทันสมัย ประกอบด้วย
 1. เครื่องวัดความดันในลูกตา (Goldmann Applanation Tonometry)
 2. เครื่องมือวัดความดันตาชนิด (Tono-Pen hand-held) ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถนั่งตรวจหน้ากล้อง(Slit lamp) ได้
 3. เครื่องมือวัดความหนาของกระจกตา (Pachymeter) ช่วยในการวินิจฉัยภาวะสงสัยต้อหินในกรณีที่พบระดับความดันลูกตาสูง (Glaucoma suspect, ocular hypertension) และต้อหินในระดับความดันปกติ(Normal Tension Glaucoma) ซึ่งช่วยประเมินความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ
 4. เครื่องตรวจวิเคราะห์ความหนาของเส้นใยประสาทตา (Retinal nerve fiber layer)
  (Spectral Domain Optical Coherence Tomography หรือ SD-OCT) ใช้ในการตรวจใช้ในการวินิจฉัยต้อหินในระยะแรกเริ่ม และใช้ในการติดตามการรักษา
 5. เครื่องวัดลานสายตาเพื่อวิเคราะห์การดำเนินของโรค (Visual Field Test) ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จึงให้ผลการตรวจที่แม่นยำและรวดเร็วกว่า
 6. ถ่ายรูปขั้วประสาทตา ด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
 7. เครื่องเลเซอร์ Nd : YAG  รักษาต้อหินชนิดมุมปิด,ถุงหุ้มเลนส์ตาขุ่น
 8. เลเซอร์ Argon รักษาเบาหวานขึ้นจอประสาทตา,เส้นเลือดฝอยในตาแตก,จอประสาทตาถลอก
 9. กล้อง Microscope สำหรับใช้ในการผ่าตัดรักษาดวงตา
 10. เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง
 11. กล้องตรวจจอประสาทตา

คลินิกต้อหิน

ความเชี่ยวชาญของทีมจักษุแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยต้อหินอันทันสมัย ที่พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่เริ่มพบความผิดปกติกับดวงตา หรือสงสัยว่าจะเป็นต้อหินในระยะเริ่มต้น แม้จะไม่แสดงอาการให้เห็นเด่นชัด 

 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน
 • รักษาโรคต้อหินด้วยการยิงเลเซอร์ สำหรับต้อหินมุมปิดและในรายที่มีมุมตาแคบ (Laser Iridotomy)
 • รักษาโรคต้อหินด้วยการยิงเลเซอร์ สำหรับต้อหินมุมเปิดบางชนิด (Laser Trabeculoplasty)
 • ผ่าตัดรักษาการเกิดโรคต้อหิน

PROMOTION โปรแกรมตรวจตา

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคตาอย่างละเอียด (ขยายม่านตา)

Original price was: ฿6,227.Current price is: ฿4,900.

โปรแกรมการตรวจตาอย่างละเอียด ที่จะตรวจประเมินค้นหาความเสี่ยงของทุกปัญหาเกี่ยวกับดวงตา เพื่อวินิจฉัยปัญหาการมองเห็นหรือโรคทางตา เช่น ต้อหิน ต้อกระจก โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป และ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ มีประวัติครอบครัวเป็นโรคทางสายตา

รหัสสินค้า: MB_11126 หมวดหมู่: ,
อ่านเพิ่ม