ทำไมเราต้องตรวจตา ?

เพราะดวงตาเป็นเสมือนประตูสู่โลกกว้าง ที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข อย่าละเลยที่จะดูแลดวงตาให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มสูงวัยขึ้น ดวงตาที่เราใช้มาตลอดชีวิตก็ย่อมเสื่อมถอยเป็นธรรมดา ดังนั้นการตรวจสุขภาพตากับจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงที่อาจเกิดกับดวงตาอย่างสม่ำเสมอ แม้ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาดวงตาคู่นี้ให้อยู่กับเราได้ตลอดไป

โรคเกี่ยวกับดวงตาหลายโรคเป็นอันตรายต่อการสูญเสียการมองเห็นในระยะยาว เช่น โรคต้อหิน โรคต้อกระจก โรคจอประสาทตาเสื่อม และ โรคเบาหวานขึ้นจอตา เป็นต้น

ประโยชน์สำคัญในการตรวจตา

เพื่อค้นหาโรคทางตา

ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียสายตาทั้งชั่วคราวและถาวร เพราะโรคเกี่ยวกับตาบางโรคอาจไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้น หากได้รับการวินิจฉัยได้แต่แรกเริ่ม จะสามารถทำการรักษาง่ายและได้ผลดีกว่า

สิ่งรอบตัวในปัจจุบันที่อาจทำร้ายดวงตา

เทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบัน อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพตาเช่นกัน เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้คอนแทคเลนส์เพื่อความสวยงามของดวงตา

บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดวงตา