คำถามที่พบบ่อย การรับวัคซีนโควิด 19 กับหมอพร้อม

คลิกที่คำถาม เพื่อดูรายละเอียด

 1. เตรียมบัตรประชาชน และหน้า Application หรือ LINE หมอพร้อมที่ใช้ลงทะเบียน
  และสำหรับกรณีที่ท่านรักษาที่สถานพยาบาลอื่น กรุณาเตรียมเอกสารมาในวันที่รับวัคซีนดังนี้
  – ใบรับรองจากแพทย์ที่สถานพยาบาลที่ท่านมีประวัติการรักษาอยู่ เพื่อยืนยันว่าสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้
  – ใบสรุปประวัติการรักษาและรายการยาประจำตัวที่ท่านทานอยู่
 2. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีนที่ต้นแขน
 3. งดเครื่องดื่มคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ
 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 5. ดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนการรับวัคซีน
 6. แนะนำให้ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนการรับวัคซีน เนื่องจากหลังการรับวัคซีนจะต้องสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาทีที่โรงพยาบาล

 

 • แนะนำให้ทุกท่านยังคงใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
 • ประเมินอาการตามที่ระบบหมอพร้อมแจ้งเตือน

การรับวัคซีนโควต้ารัฐบาลไม่มีค่าใช้จ่าย

 

*หมายเหตุ
อาจจะมีค่าใช้จ่าย ในกรณีดังต่อไปนี้

1. หากท่านไม่นำใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันจากสถานพยาบาลเดิมว่า สามารถรับการฉีดวัคซีนได้มาด้วยจำเป็นต้องพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพและประเมินอาการ ก่อนการรับวัคซีน (มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 800-1,000 บาท)

2. กรณีท่านมีประวัติกับโรงพยาบาล BNH และขาดการติดตามอาการนานเกิน 3 ปี จำเป็นต้องพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพ และประเมินอาการ ก่อนการรับวัคซีน (มีค่าใช้จ่ายประมาณ 800-1,000 บาท)

3. กรณีมีผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนที่ต้องได้รับการรักษา จะมีค่าใช้จ่ายจากการรักษาตามจริง โดย

 • กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) คนไข้ชำระค่าใช้จ่ายเอง
 • กรณีผู้ป่วยใน (IPD) หากมีอาการรุนแรง มีความจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล จะได้รับการดูแลตามสิทธิ์ของภาครัฐ (UCEP) แต่หากไม่เข้าเกณฑ์ UCEP คนไข้ชำระค่าใช้จ่ายเองหรือเบิกประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (ถ้ามี)

ท่านสามารถดูรายละเอียดจาก VDO หรือคลิก https://www.youtube.com/watch?v=RdhRn94q8Q0

และกรุณาติดตามข้อมูลวัคซีนโควิดของโรงพยาบาลโดย Add LINE ได้ที่ LINE@BNHHospital คลิก

ในรอบนี้จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือ กลุ่มผู้ที่เป็น 7 โรคเรื้อรัง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

*โรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่
1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี
2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
3. โรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 (ระยะสุดท้าย)
4. โรคหลอดเลือดสมอง
5. โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
6. โรคเบาหวาน
7. โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

กรุณาดำเนินการ ดังนี้

 • หากท่านใช้งานหมอพร้อมผ่าน Mobile app กรุณา update ให้เป็น Version ล่าสุด
 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไม่สำเร็จ หรือไม่สามารถเลือกโรงพยาบาลบีเอ็นเอชในการรับวัคซีนได้ (เฉพาะคนไข้ที่มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอชเท่านั้น)  กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ คลิกที่นี่

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  วัคซีนที่ท่านจะได้รับยี่ห้อ แอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จํากัด ของประเทศไทย หรือวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศในขณะนั้น

แนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกัน เนื่องจากยังไม่มีผลงานวิจัยด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย หากฉีดวัคซีนคนละชนิด

และแนะนำว่าควรฉีดวัคซีนทั้ง 2 เข็มที่สถานพยาบาลเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของประวัติวัคซีนของท่าน

เพื่อความปลอดภัยและการรักษาอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้ท่านเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลเดิมที่ท่านรับการรักษาอยู่

แต่หากท่านต้องการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล BNH
ขอให้ท่านดำเนินการเตรียมเอกสารในวันที่เข้ารับวัคซีนดังนี้

1.ใบรับรองจากแพทย์ที่สถานพยาบาลที่ท่านมีประวัติการรักษาอยู่ เพื่อยืนยันว่าสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้
2.ใบสรุปประวัติการรักษาและรายการยาประจำตัวที่ท่านทานอยู่

*หมายเหตุ
อาจจะมีค่าใช้จ่าย ในกรณีดังต่อไปนี้

1. หากท่านไม่นำใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันจากสถานพยาบาลเดิมว่า สามารถรับการฉีดวัคซีนได้มาด้วยจำเป็นต้องพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพและประเมินอาการ ก่อนการรับวัคซีน (มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 800-1,000 บาท)

2. กรณีท่านมีประวัติกับโรงพยาบาล BNH และขาดการติดตามอาการนานเกิน 3 ปี จำเป็นต้องพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพ และประเมินอาการ ก่อนการรับวัคซีน (มีค่าใช้จ่ายประมาณ 800-1,000 บาท)

3. กรณีมีผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนที่ต้องได้รับการรักษา จะมีค่าใช้จ่ายจากการรักษาตามจริง โดย

 • กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) คนไข้ชำระค่าใช้จ่ายเอง
 • กรณีผู้ป่วยใน (IPD) หากมีอาการรุนแรง มีความจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล จะได้รับการดูแลตามสิทธิ์ของภาครัฐ (UCEP) แต่หากไม่เข้าเกณฑ์ UCEP คนไข้ชำระค่าใช้จ่ายเองหรือเบิกประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (ถ้ามี)

หากท่านลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ระบบหมอพร้อมจะมีการส่งข้อความยืนยันให้ท่าน

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลวัคซีนทางเลือกอื่นๆ

กรุณาติดตามข้อมูลวัคซีนของโรงพยาบาล BNH ได้ที่ LINE@BNHHospital คลิก