สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

ระยะเวลา: วันที่ 25 พ.ย. 62 – 29 ก.พ. 63
________________________________________

รับบัตรกำนัล Starbucks เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพด้วยบัตรเครดิต KTC

– เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท (สำหรับบัตรเครดิต KTC-BNH Hospital ใช้จ่ายเพียง 4,000 บาทขึ้นไป)

– เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 300 บาท (สำหรับบัตรเครดิต KTC-BNH Hospital ใช้จ่ายเพียง 8,000 บาทขึ้นไป)

– เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 1,000 บาท (สำหรับบัตรเครดิต KTC-BNH Hospital ใช้จ่ายเพียง 24,000 บาทขึ้นไป)

– เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 1,700 บาท (สำหรับบัตรเครดิต KTC-BNH Hospital ใช้จ่ายเพียง 40,000 บาทขึ้นไป)

หมายเหตุ:

– ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิโดยพิมพ์ HPS วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียน Online โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะถือว่าสมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข

– ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบบัตรกำนัล Starbucks ตามรายการนี้ สูงสุด 1 สิทธิ ต่อ 1 เซลส์สลิป ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อวันเท่านั้น

– ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC – SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

– เคทีซีจะจัดส่งบัตรกำนัล Starbucks ให้แก่สมาชิก ตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้กับเคทีซี ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดของเดือนที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯในรายการนี้

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

กลับหน้าหลัก