แบบสอบถามชุดนี้ เหมาะสำหรับประเมินสุขภาพโดยรวมของผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก หรือต้องการอยากมีบุตรที่สุขภาพแข็งแรง

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาผู้มีบุตรยาก
เพศ *
คุณแต่งงานแล้วหรือยัง *
ท่านมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช หรือไม่ *

PROMOTION