แบบสอบถามชุดนี้ เหมาะสำหรับประเมินสุขภาพโดยรวมของผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก หรือต้องการอยากมีบุตรที่สุขภาพแข็งแรง

เนื่องในโอกาส 123 ปี โรงพยาบาล BNH ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม และมาปรึกษาคุณหมอศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก จะได้รับสิทธิ์ส่วนลด 15-20% เมื่อใช้บริการที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาผู้มีบุตรยาก
เพศ *
คุณแต่งงานแล้วหรือยัง *
ท่านเคยมีประวัติการตั้งครรภ์หรือไม่ *
ท่านเคยปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปัญหามีบุตรยากหรือไม่ *
ท่านเคยมีประวัติการแท้งหรือการตั้งครรภ์ผิดปกติหรือไม่ *
ท่านเคยมีการผ่าตัดเกี่ยวกับมดลูก/รังไข่หรือการผ่าตัดอย่างอื่นหรือไม่ *
ประจำเดือนของท่านมาสม่ำเสมอหรือไม่ *
ท่านมีอาการปวดประจำเดือนผิดปกติหรือไม่ *
ท่านเคยตรวจคุณภาพของ Sperm หรืิอไม่
ท่านคิดว่า ณ ปัจจุบันโปรแกรมใดเป็นประโยชน์ต่อคุณมากที่สุด
The M BRACE จะปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยเราจะเสนอเนื้อหาหรือบริการตามข้อมูลของท่าน หรือในเรื่องที่เราคาดว่าคุณอาจจะสนใจ กรุณาติ๊กช่องด้านล่างนี้หากคุณรับทราบและต้องการให้เราติดต่อคุณต่อไป

PROMOTION