ลงทะเบียนโปรแกรมฝากไข่ Oocyte Cryopreservation
ท่านสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์โดยกรอกรายละเอียดด้านล่างนี้
และชำระเงินมัดจำ จำนวน 12,000 บาท ภายใน 31 มีนาคม 2565 นี้
และสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ท่านเคยมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอชหรือไม่
ต้องการระบุแพทย์หรือไม่
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหรือไม่
หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาคืนเงินค่ามัดจำ โดยคำตัดสินของโรงพยาบาลฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ขอสงวนสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลฯกำหนด
**เมื่อท่านกด Register ระบบจะพาท่านไปยังหน้าชำระเงินทันที กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนยืนยัน