แนะนำการตรวจประเมินสุขภาพเข่า!

เพื่อการใช้งานเข่าไปได้นานๆ

โดยสามารถเลือกการตรวจได้ คือ

  1. ตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อม (X-Ray ข้อเข่า) อย่างเดียว

  2. หรือเลือกตรวจ 2 อย่าง คือ ตรวจความหนาแน่นของกระดูก และตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อม (X-Ray ข้อเข่า)

แพ็กเกจตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อม

(X-Ray ข้อเข่า)  Original price was: ฿3,950.

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช BNH Hospital 

CLICK ซื้อแพ็กเกจ

แพ็กเกจตรวจความหนาแน่นของกระดูก และตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อม (X-Ray ข้อเข่า)  Original price was: ฿7,850.

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช BNH Hospital 

CLICK ซื้อแพ็กเกจ

ข้อเข่าเสื่อมหรือ Osteoarthritis (OA) 

เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อม และการสึกหรอของผิวกระดูก ซึ่งผิวกระดูกอ่อนมีหน้าที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวเรียบลื่น ไม่ติดขัด ทั้งยังทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของร่างกาย เนื่องจากการใช้งานข้อเข่าเป็นเวลานาน  โรคนี้เป็นหนึ่งในหลายโรคที่เป็นปัญหาเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ

โรคข้อเสื่อมนี้ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการ

  • ปวดที่ข้อ 
  • ข้อขัด 
  • ข้อบวม 
  • เคลื่อนไหวข้อไม่เป็นปกติ 

ถ้าเป็นการเสื่อมของข้อที่รับน้ำหนัก เมื่อเคลื่อนไหวลงน้ำหนักจะยิ่งทำให้เกิดอาการปวดมากขึ้น

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ และให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อประเมินการรักษา

ติดต่อกลับเรื่อง ข้อเข่าเสื่อม Osteoarthritis
Name
Name
First
Last
Time
สิ่งที่ท่านสนใจ | Area of Interest: