สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

รับบัตรกำนัล Starbucks เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Gift Away 2020 ด้วยบัตรเครดิต KTC

หมายเหตุ

  • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิโดยพิมพ์ xxx
  • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบบัตรกำนัลตามรายการนี้ สูงสุด 1 สิทธิ ต่อ 1 เซลล์สลิป ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อวันเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE บัตรเครดิต KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • KTC จะจัดส่งบัตรกำนัล Starbucks ให้แก่สมาชิก ตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้กับเคทีซี ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดของเดือนที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการนี้
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02-123-5000