ภาวะลองโควิด (Long COVID)

ภาวะลองโควิด (Long COVID)

อาการเหนื่อย ไอ หรืออาการอื่นๆ ของโรคโควิดที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากติดเชื้อโควิดอย่างน้อย 3 เดือน โดยที่ไม่เคยเป็นโรคอื่นมาก่อน อาการของโรคอาจคงอยู่เป็นระยะเวลาหลายเดือน หรือบางคนอาจเป็นปี มักพบในผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อครั้งแรก

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

ลองโควิด คืออะไร

อาการที่ยังคงเหลืออยู่หลังติดเชื้อไวรัสโควิด-19

หลังจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บางคนอาจได้รับผลกระทบจากโรคในระยะยาว ที่เรียกว่า ลองโควิด (Long COVID) หรือ Post-Covid Conditions (PCC) ภาวะลองโควิด มีคำจำกัดความอย่างกว้างๆ ว่าคือ สัญญาณ อาการ หรือภาวะของโรคที่ยังคงอยู่ หรือเกิดขึ้นหลังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เฉียบพลัน

โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นภายในไม่กี่วันถึง 2-3 สัปดาห์หรืออย่างมาก 4 สัปดาห์หลังการติดเชื้อ แต่ในบางคนพบภาวะลองโควิดที่ปัญหาต่อสุขภาพโดยอาจพบอาการที่เกิดขึ้นใหม่ หรืออาการกลับมาเป็นซ้ำอีก หรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาวะลองโควิด เกิดขึ้นได้กับทุกคน และยังไม่มีวิธีการตรวจวินิจฉัยที่ชัดเจนที่สามารถระบุได้ว่าอาการที่เป็นอยู่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ แพทย์จะพิจารณาวินิจฉัยภาวะลองโควิดจากการซักประวัติ การตรวจสุขภาพ รวมถึงประวัติการได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19

อาการของลองโควิด

ผู้ที่เป็นลองโควิดมีได้หลายอาการ

ผู้ที่มีภาวะลองโควิด พบอาการได้หลากหลายซึ่งอาการอาจคงอยู่หลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปีหลังการติดเชื้อ บางครั้งอาการอาจหายไปและกลับมาเป็นซ้ำอีกได้ และบางคนอาจป่วยจนถึงขึ้นพิการได้

อาการลองโควิด ของแต่ละคนอาจมีลักษณะไม่เหมือนกัน และมีได้หลายอาการพร้อมกัน แต่ละอาการอาจคงอยู่หรือเป็นซ้ำได้ในระยะเวลาที่ต่างกัน ซึ่งอาการของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะค่อยๆ ดีขึ้นตามกาลเวลา การพูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับอาการที่เป็นจะช่วยให้ทราบว่ามีภาวะลองโควิดอยู่หรือไม่

อาการลองโควิดที่มักพบบ่อยๆ ได้แก่
– ความรู้สึกเหนื่อยล้าที่รบกวนชีวิตประจำวัน
– ความทรงจำและสมาธิลดลง
– มีไข้

อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหัวใจ ได้แก่
– หายใจลำบากหรือหายใจถี่
– ไอ
– เจ็บหน้าอก
– ใจสั่น

อาการทางระบบประสาท ได้แก่
– คิดอะไรไม่ค่อยออก หัวตื้อ
– ปวดศีรษะ
– ปัญหาการนอนหลับ
-วิงเวียนศีรษะเมื่อลุกขึ้นยืน
– มีความรู้สึกเหมือนเข็มตำ
– การรับรสหรือกลิ่นเปลี่ยนไป
– ซึมเศร้าหรือวิตกกังวล

อาการระบบทางเดินอาหาร ได้แก่
– ท้องเสีย
– ปวดท้อง
 
อาการอื่นๆ ได้แก่
– ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ
– ผื่นขึ้น
– รอบเดือนเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม บางคนอาจมีอาการใหม่บางอย่างเกิดขึ้น หรืออาการเก่ายังคงอยู่ แม้จะตรวจร่างกาย ตรวจเลือด เอกซเรย์ทรวงอก และคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ไม่พบความผิดปกติ ในบางคนโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ขั้นรุนแรง อาจประสบปัญหาสุขภาพนานหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปีหลังจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งหากมีหลายอวัยวะที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวข้องร่วมด้วย เช่น หัวใจ ปอด ไต ผิวหนัง และสมอง คนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมามากกว่าผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ลิ่มเลือดอุดตัน ปัญหาทางระบบประสาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อาจพบอาการที่ยังคงอยู่หลังจากการป่วยหนัก เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีปัญหาในการคิดและตัดสินใจ ซึ่งอาการเหล่านี้ไม่จำเพาะเจาะจงกับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ และอาจเป็นการยากที่จะระบุได้ว่าปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยที่รุนแรง หรือจากไวรัส หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน

ภาวะลองโควิด (Long COVID)

ใครบ้างที่มีแนวโน้มเป็นภาวะลองโควิด

ผู้ที่มีความเสี่ยงภาวะลองโควิดมากกว่าปกติ

“จากการศึกษาพบว่าคนเหล่านี้มีความเสี่ยงต่ออาการลองโควิดได้มากกว่าคนปกติ :
 
1. ผู้ที่ป่วยจากโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรืออยู่ในห้อง ICU
2. ผู้ที่มีโรคประจำตัวมาก่อนการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
3. ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19″

ใช้ระยะเวลานานเท่าใดในการฟื้นตัวจากโรคโควิด-19

การฟื้นตัวจากโรคโควิด-19 จะใช้เวลานานเท่าใดนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละคน

“อาการบางอย่างดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แต่อาการบางอย่างอาจใช้เวลานาน
 
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้มีอาการเพียงเล็กน้อยก็อาจมีภาวะลองโควิดได้”

วิธีช่วยบรรเทาอาการลองโควิดต่างๆ ด้วยตัวเอง

รู้สึกอ่อนแรง และเหนื่อยล้า

หากรู้สึกเหนื่อยล้า พฤติกรรมบางอย่างอาจช่วยได้ เช่น นอนหลับให้เป็นเวลาทุกวัน และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

บันทึกการนอนหลับ หรือสิ่งกระตุ้นที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าเพื่อช่วยให้เข้าใจว่ามีสิ่งกระตุ้นอะไรที่ทำให้อาการแย่ลง

รับประทานวิตามินและเกลือแร่เสริมเพื่อป้องกันร่างกายขาดสารอาหาร ซึ่งพบว่าสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามินบี 2 บี 3 บี 5 บี 6 บี 12 โฟเลต วิตามินซี ธาตุเหล็ก และแมกนีเซียม ช่วยลดความเหนื่อยล้าของร่างกายได้

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

การเคลื่อนไหวร่างกายยังเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยล้าและปวดกล้ามเนื้อก็ตาม การเคลื่อนไหวที่ไม่หนักเกินไป เช่น การเดินช้าๆ คาร์ดิโอระดับต่ำ หรือการว่ายน้ำเบาๆ ก็สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้เช่นกัน และควรเปลี่ยนประเภทของกิจกรรม เพื่อให้ร่างกายได้ใช้กล้ามเนื้อมัดต่างๆ ได้ทุกส่วนและไม่ควรทำกิจกรรมซ้ำๆ เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้กล้ามเนื้อมีระยะเวลาพักฟื้นตัว
 
ร่างกายควรได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างเพียงพอซึ่งได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และวิตามินดี

อาการซึมเศร้าและวิตกกังวล

สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คิดบวกมากขึ้นและทำให้อารมณ์ดีขึ้น
1. ปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพจิต ทำให้คุณเห็นคุณค่าในตนเอง และเพิ่มโอกาสแบ่งปันประสบการณ์เชิงบวก
2. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ ความกระฉับกระเฉงไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพกาย ยังช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้ด้วย การเคลื่อนไหวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองซึ่งสามารถช่วยเปลี่ยนอารมณ์ไปในทางบวกได้
3. เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง เพิ่มเป้าหมายในชีวิต
4. เป็นผู้ให้ การให้สร้างความรู้สึกเชิงบวก เพิ่มคุณค่าในตนเอง อาจเป็นการแสดงความเมตตาเล็กๆ น้อยๆ ต่อผู้อื่น หรือการแสดงความเมตตาที่ยิ่งใหญ่กว่า เช่น การเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือที่โรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถานสงเคราะห์เด็ก
5. การทำสมาธิอยู่กับปัจจุบันขณะ การให้ความสำคัญกับช่วงเวลาปัจจุบันมากขึ้นโดยไม่กังวลกับอดีตหรืออนาคตสามารถช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้ โดยทำความรู้สึกถึงจิตใจ ร่างกาย และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ณ ปัจจุบัน

อาการหายใจลำบาก

ภาวะลองโควิดอาจทำให้รูปแบบการหายใจเปลี่ยนไป หรือรู้สึกหายใจไม่อิ่ม การฝึกหายใจสามารถช่วยให้การหายใจกลับมาเป็นปกติได้ โดยฝึกหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ และคงที่ หลีกเลี่ยงการหายใจตื้นๆ

ขาดสมาธิ

ผู้ที่เป็นลองโควิดอาจมีปัญหาการใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่อง การจัดการข้อมูลที่เข้ามาจำนวนมากในคราวเดียว หรือการจดจำสิ่งต่างๆ ควรปรึกษาแพทย์หากอาการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรืออาการรุนแรงขึ้น
 
การรับประทานวิตามินเสริม เช่น กลุ่มวิตามินบี B อาจช่วยบรรเทาอาการได้ เนื่องจากวิตามินบีมีความสำคัญต่อกระบวนการคิด การทำงานของสมอง โดยเฉพาะวิตามินบี 1 บี 3 บี 6 บี 12 และกรดโฟลิก ร่วมถึงแร่ธาตุแมกนีเซียมที่จำเป็นสำหรับการผลิตฮอร์โมนเซโรโทนิน ซึ่งเป็น “ฮอร์โมนแห่งความสุข” ช่วยให้อารมณ์และความมั่นคงทางอารมณ์ดีขึ้น

อาการใจสั่นหรือเวียนศีรษะ

เมื่อร่างกายฟื้นตัวจากการติดเชื้อ บางคนอาจรู้สึกว่าการเต้นของหัวใจผิดไปจากปกติ แต่อาการนี้ควรดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ควรเคลื่อนไหวช้าๆ เมื่อลุกขึ้นนั่งหรือยืน ทำกิจกรรมโดยการเคลื่อนไหวช้าๆ หรือออกกำลังกายเบาๆ ในท่านอน เป็นต้น

ภาวะลองโควิด (Long COVID)

ข้อแนะนำอื่นๆ ที่ช่วยบรรเทาอาการลองโควิด

รับประทานอาหารที่สมดุล

การรับประทานอาหารที่สมดุลจะช่วยให้อาการลองโควิดดีขึ้นและร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้น อาจรับประทานอาหารน้อยๆ บ่อยๆ เพื่อช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือด ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งหรือหวานมากเกินไป เช่น คาร์โบไฮเดรต ซึ่งอาจส่งผลให้ร่างกายมีพลังงานลดลงอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร

ควรเลือกแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่มีดัชนีน้ำตาลในเลือดต่ำ (low glycemic index) เนื่องจากอาหารเหล่านี้จะถูกย่อยค่อนข้างช้าและช่วยป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูงเกินไป อาหารเหล่านี้ได้แก่ ถั่วต่างๆ ธัญพืชไม่ขัดสี ข้าวโอ๊ต และข้าวกล้อง รวมถึงรับประทานผักและผลไม้ นอกจากนี้ ไม่ควรอดอาหารเป็นบางมื้อ เช่น มื้อเช้า แม้ว่าจะไม่รู้สึกหิวก็ตาม

รับประทานวิตามินเสริม

“การรับประทานวิตามินรวมและแร่ธาตุเสริมจะช่วยแก้ไขภาวะขาดสารอาหาร สารอาหารที่จำเป็นต่อการเผาผลาญพลังงาน และการทำงานของร่างกายตามปกติ ได้แก่:
 
– ไทอามีน (วิตามินบี 1)
– ไรโบฟลาวิน (วิตามินบี 2)
– ไนอาซิน (วิตามินบี 3)
– กรดแพนโทธีนิก (วิตามินบี 5)
– วิตามินบี 6
– วิตามินบี 12
– ไบโอติน
– วิตามินซี
– แคลเซียม
– ทองแดง
– ไอโอดีน
– ธาตุเหล็ก
– แมกนีเซียม
– แมงกานีส
– ฟอสฟอรัส”
ผู้ที่รับประทานวิตามินเสริมมีโอกาสที่จะป่วยพอๆ กับผู้ที่รับประทานยาหลอก แต่อาการของคนเหล่านี้มีความรุนแรงน้อยกว่าและหายเร็วกว่ามาก เนื่องจากการขาดวิตามินและแร่ธาตุอาจส่งผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกันและการฟื้นตัวหลังจากการติดเชื้อ 
 
เมื่อเราอายุมากขึ้น โอกาสที่จะขาดวิตามินและแร่ธาตุมีมากขึ้น จากการรับประทานอาหารได้น้อยลง รวมถึงการดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุจะลดลงเมื่ออายุประมาณ 50 ปี  ซึ่งส่งผลให้ร่างกายมีโอกาสที่ภูมิคุ้มกันลดลงและระดับการอักเสบสูงขึ้น ซึ่งหากเกิดการติดเชื้ออาจทำให้อาการหนักได้ ดังนั้น ร่างกายจึงควรได้รับวิตามินและแร่ธาตุเพิ่มขึ้นขึ้น
 
มีการศึกษาจาก Oregon State University ในผู้ใหญ่อายุ 55 ปีขึ้นไปที่รับประทานวิตามินรวมและแร่ธาตุเสริมทุกวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าร่างกายสามารถต่อสู้กับการติดเชื้อได้ดีกว่าผู้ที่รับประทานยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ

ออกกำลังกาย

ผู้ที่มีภาวะลองโควิดสามารถออกกำลังกายเบาๆ ได้ ความมากน้อยของการออกกำลังกายขึ้นอยู่กับความรู้สึกไหวของร่างกาย อาจเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายเล็กๆ น้อยๆ เช่น การลุกขึ้นยืนทุกชั่วโมง การฝึกการหายใจ การเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆ  เป็นต้น พยายามอย่านอนบนเตียงหรือนั่งนานเกินไป ควรตื่นให้เป็นเวลาและออกไปเดินเล่นระยะสั้นๆ 
 
ตั้งเป้าหมายการออกกำลังที่เป็นไปได้โดยอาจขอคำแนะนำจากแพทย์หากไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเวลานาน ไม่ควรออกกำลังมากเกินไป และหยุดหากรู้สึกไม่ไหว รวมถึงดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดน้ำ (ปัสสาวะควรเป็นสีอ่อนหรือใส) 

การใช้ชีวิตอยู่กับภาวะลองโควิด

การใช้ชีวิตในขณะที่มีภาวะลองโควิดอาจเป็นเรื่องยาก แต่โดยทั่วไปอาการจะค่อยๆ ดีขึ้น

ผู้ที่ประสบปัญหาภาวะลองโควิดอาจปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยให้อาการดีขึ้นและเพิ่มคุณภาพชีวิต
แพทย์จะวัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับออกซิเจน ซักประวัติ พูดคุยเกี่ยวกับอาการต่างๆ และวินิจฉัยแยกอาการจากโรคอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงอาจมีการสั่งตรวจเลือด และเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ให้คำแนะนำเบื้องต้นและการติดตามอาการที่บ้าน อย่างไรก็ตาม หากอาการยังคงอยู่เรื้อรังหรือเป็นมากขึ้นควรกลับไปพบแพทย์

Ref.
1. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
2. nhs.uk/conditions/covid-19/long-term-effects-of-covid-19-long-covid/
3. nhs.uk/mental-health/self-help/guides-tools-and-activities/five-steps-to-mental-wellbeing/
4. healthspan.co.uk/advice/fitness-nutrition/long-covid-diet-and-lifestyle-changes-that-can-help/

แนะนำ L-Co แอล-โค

ส่วนประกอบสำคัญ

 • วิตามินบีรวม ช่วยลดอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ไม่มีสมาธิ วิตกกังวล ช่วยเสริมความจำ บำรุงระบบประสาทและสมอง
 • Ginkgo สารสกัดจากใบแปะก๊วย ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้น ลดอาการมึนหรือเวียนศีรษะ
 • Coenzyme Q10 สารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยร่างกายสร้างพลังงานให้อวัยวะต่างๆ ที่สำคัญ เช่น หัวใจ กล้ามเนื้อ สมอง
 • Tocotrienol มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามินอีธรรมดาถึง 60 เท่า ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคสมองเสื่อม เป็นต้น
 • Zinc และ Selenium ช่วยเสริมภูมิต้านทานร่างกาย บำรุงผม เล็บ พร้อมด้วย Biotin ช่วยลดอาการผมร่วง
 • Calcium L-Threonate แคลเซียมที่ดูดซึมได้มากกว่า 90% บำรุงกระดูกและฟัน ทำให้กระดูกแข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุน ไม่มีผลข้างเคียงทำให้ท้องผูก พร้อมด้วย
 • Vitamin D3 ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม
 • Magnesium ช่วยปรับสมดุลแร่ธาตุในร่างกาย
 • Vitamin A&C ช่วยเสริมภูมิต้านทานร่างกาย บำรุงผิวพรรณ และดวงตา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก