แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้ชาย เฉพาะบุคคล
มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น หรือไม่ *
ท่านมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช หรือไม่ *
มีประวัติการดื่มสุรา/สูบบุหรี่หรือไม่ *
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ *

CLICK ติดตามผลผ่าน LINE @mcentrebybnh