MRI Spine

การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
กระดูกสันหลัง

ความผิดปกติของ “กระดูกสันหลัง” มีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายโรค สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยอาจมีสาเหตุจากการเสื่อมสภาพตามกลไกร่างกายเมื่ออายุเพิ่มขึ้น หรือจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การยกของหนัก การนั่งนานๆ การเคลื่อนไหวร่างกายผิดวิธี หรืออุบัติเหตุ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติในด้านสรีระหรือเกิดอาการแสดงต่างๆ ทั้งความเจ็บปวด หรืออาการชา ซึ่งการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้วินิจฉัยอาการและตำแหน่งของโรค รวมถึงค้นหาสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ เพื่อการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและตรงจุด

การตรวจ MRI กระดูกสันหลัง

แบ่งเป็นกี่ส่วน?

การตรวจ MRI กระดูกสันหลัง แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1. MRI C-spine ตรวจกระดูกสันหลังส่วนคอ (CERVICAL SPINE)
 1. MRI T-spine ตรวจกระดูกสันหลังส่วนอก (THORACIC SPINE)
 1. MRI LS-spine ตรวจกระดูกสันหลังส่วนเอว (LUMBAR SPINE)

อาการแสดงสำหรับการตรวจ MRI กระดูกสันหลังแต่ละส่วน

มีอะไรบ้าง?

MRI Cspine

 

ตรวจกระดูกสันหลังส่วนคอ
 • มีอาการปวดคอเรื้อรังติดต่อกันเป็นเวลานาน
 • มีอาการปวดต้นคอรุนแรง ร่วมกับอาการไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย น้ำหนักลด
 • เคยเกิดการบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอ
 • มีอาการชา อ่อนแรง หรือรู้สึกหนักที่แขนและขา
 • มีอาการปวดร้าวลงแขน ร่วมกับมีอาการชาหรืออ่อนแรง
 • รู้สึกเจ็บเหมือนถูกเข็มตำที่แขน
 • แขนขาทั้งสองข้างเกร็งกระตุก การทรงตัวไม่ดี เดินไม่ได้ไกล
 • ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายหรือระบบปัสสาวะได้

MRI Tspine

 

ตรวจกระดูกสันหลังส่วนอก
 • มีอาการปวดบริเวณกลางหลังเรื้อรังติดต่อกันเป็นเวลานาน
 • มีอาการปวดบริเวณกลางหลังอย่างรุนแรง ร่วมกับอาการไข้ หนาวสั่น เหงื่อออกกลางคืน น้ำหนักลด ปวดเวลากลางคืน
 • มีอาการขาเกร็งกระตุก ขาทั้ง 2 ข้างทรงตัวไม่ดี โดยไม่มีอาการเกร็งที่แขนและมือ

MRI LSspine

 

ตรวจกระดูกสันหลังส่วนเอว
 • มีประวัติปวดหลังเรื้อรังติดต่อกันเป็นเวลานาน
 • มีอาการปวดหลังรุนแรง ร่วมกับอาการไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย น้ำหนักลด
 • มีอาการปวดร้าวลงขา ร่วมกับมีอาการชาหรืออ่อนแรง
 • มีอาการขาลีบ แขนหรือขาอ่อนแรง
 • มีอาการแขนขากระตุก ควบคุมไม่ได้
 • มีอาการปวด ชา หรืออ่อนแรงขณะเดิน เดินไม่ได้ไกล
 • ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ หรือมีอาการชาบริเวณรอบๆ ก้นหรือรูทวารหนัก
 • สมรรถภาพทางเพศลดลง

ตัวอย่าง

โรคที่สามารถตรวจพบจากการทำ MRI กระดูกสันหลัง

              MRI หรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นทางเลือกหนึ่งของการตรวจวินิจฉัยที่ปลอดภัยจากรังสีและผลข้างเคียงของสารทึบแสง ไม่เจ็บปวด นอกจากจะช่วยวินิจฉัยอาการปวดคอ ปวดหลังได้อย่างตรงจุดแล้ว ยังทราบผลได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย

การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

คืออะไร?

MRI

ตรวจอะไรได้บ้าง? 

MRI of Nervous System

ตรวจความผิดปกติของระบบสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทในร่างกาย

 • ภาวะสมองขาดเลือด และความผิดปกติบริเวณก้านสมอง
 • เนื้องอกของสมอง
 • โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เส้นเลือดในสมองตีบ สมองเสื่อม ปวดศีรษะเรื้อรัง
 • การอักเสบติดเชื้อของเนื้อสมองและเยื่อหุ้มสมอง
 • ตรวจหาสาเหตุของโรคลมชัก
 • ตรวจหาสาเหตุของการกดทับไขสันหลัง หรือกดทับเส้นประสาทสันหลัง
 • เนื้องอกไขสันหลัง
 • การติดเชื้อและบาดเจ็บของไขสันหลัง

MRI of Musculoskeletal System

ตรวจความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ

 • หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกเคลื่อน
 • กระดูกสันหลังเสื่อม
 • ตรวจหาสาเหตุของอาการปวดคอ ปวดหลังเรื้อรัง หรือแขนขาอ่อนแรง
 • เนื้องอกภายในกระดูก
 • ความผิดปกติของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ กระดูกส่วนต่างๆ
 • การฉีกขาดของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น บริเวณข้อกระดูก เช่น ข้อเข่า ข้อเท้า เป็นต้น

MRI

มีข้อดีอย่างไร?

 • แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ชัดเจน ให้ผลที่มีความแม่นยำและถูกต้องสูง เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา และติดตามผลการรักษา
 • สามารถทำการตรวจได้ทุกๆ ระนาบ โดยไม่ต้องขยับเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนท่าผู้รับการตรวจ
 • ใช้ได้ดีกับส่วนที่ไม่ใช่กระดูก หรือก็คือเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ เช่น สมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เป็นต้น
 • สามารถตรวจหาสิ่งผิดปกติในร่างกายได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ
 • สามารถตรวจเส้นเลือดได้โดยไม่ต้องฉีดสารทึบรังสี ผู้ป่วยโรคไตวายจึงสามารถทำการตรวจได้ มีความปลอดภัยสูง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำ
 • สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัว หลังตรวจสามารถกลับบ้านได้ทันที
 • ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากรังสีตกค้าง ทำให้สามารถตรวจในผู้ที่ตั้งครรภ์ช่วง 6 – 9 เดือนได้หากมีข้อบ่งชี้การตรวจที่เหมาะสม
 • ไม่สร้างความเจ็บปวดใดๆ ต่อผู้รับการตรวจ
 • ให้รายละเอียดได้ชัดเจนกว่าการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
 • ใช้เวลาในการตรวจไม่นาน และได้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำอย่างรวดเร็ว

MRI ต่างจาก CT SCAN อย่างไร?

MRI

การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Magnetic Resonance Imaging

ไม่ใช้รังสี X-ray ใช้วิธีการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบตัว ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีผลกระทบกับสุขภาพ

เหมาะกับการตรวจเนื้อเยื่อ

ใช้เวลาตรวจนานกว่า

สารเพิ่มความชัดของภาพไม่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ ไม่เป็นพิษต่อไต มีโอกาสแพ้น้อยกว่า

ผู้ที่มีส่วนประกอบของโลหะฝังอยู่ในร่างกายควรหลีกเลี่ยงการตรวจ

CT SCAN

การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

Computerized Tomography

ใช้รังสี X-ray ปล่อยผ่านตัวผู้รับการตรวจ อาจส่งผลกระทบหากมีรังสีตกค้าง

เหมาะกับการตรวจกระดูก

ใช้เวลาตรวจสั้นมาก

ใช้สารทึบแสงที่มีส่วนประกอบของไอโอดีน มีโอกาสทำให้เกิดพิษต่อไต

ตรวจผู้ที่มีโลหะในร่างกายได้ แต่ภาพอาจไม่คมชัด

ก่อนตรวจ MRI

ควรเตรียมตัว

อย่างไร?

 1. ไม่มีการเตรียมตัวพิเศษอื่นใด ผู้รับการตรวจสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มได้ปกติ ( ยกเว้นกรณีตรวจอวัยวะในช่องท้องหรือตรวจระบบทางเดินน้ำดีต้องงดอาหารก่อนการตรวจอย่างน้อย 4 ชั่วโมง)
 2. หลีกเลี่ยงการแต่งหน้า เนื่องจากเครื่องสำอางบางชนิดอาจมีส่วนผสมของโลหะ ทำให้เกิดสิ่งผิดปกติในภาพ
 3. ถอดสิ่งของที่เป็นโลหะออกให้เรียบร้อยก่อนการตรวจ เช่น กิ๊ฟหนีบผม ฟันปลอม เครื่องประดับ บัตรเครดิต นาฬิกา ปากกา กุญแจ เนื่องจากสิ่งของอาจได้รับความเสียหาย และส่งผลต่อความชัดเจนของภาพ
 4. หากมีส่วนประกอบของโลหะในร่างกาย เช่น อวัยวะเทียม เครื่องกระตุ้นหัวใจ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ
 5. เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการตรวจ เนื่องจากระหว่างการตรวจไม่ควรขยับเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน

การตรวจ MRI

มีข้อควรระวัง

อะไรบ้าง?

 1. ผู้ที่มีอาการกลัวที่แคบ (Claustrophobic) ไม่สามารถนอนในอุโมงค์ตรวจต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องได้รับยานอนหลับหรือยาสลบ ซึ่งต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
 2. ผู้ที่มีส่วนประกอบของโลหะฝังอยู่ในร่างกายควรหลีกเลี่ยงการตรวจ เช่น ลิ้นหัวใจเทียม ข้อเทียม คลิปอุดหลอดเลือด แผ่นดามกระดูก เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ
 3. ผู้ที่ฝังเครื่องมีทางการแพทย์เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดสมอง ตา หรือหูควรหลีกเลี่ยงการตรวจ
 4. ผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตา และมีข้อสงสัยหรือมีความเสี่ยงที่โลหะอาจกระเด็นเข้าไปในดวงตา ควรหลีกเลี่ยงการตรวจ เนื่องจากการเข้าไปอยู่ในสนามแม่เหล็กอาจส่งผลให้โลหะเคลื่อนที่ และเกิดอันตรายต่อดวงตาได้
 5. สตรีมีครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ 1 – 3 เดือนแรกควรหลีกเลี่ยงการตรวจ
 6. ไม่ควรนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีความไวต่อแม่เหล็กเข้าห้องตรวจ MRI เนื่องจากภายในห้องตรวจมีสนามแม่เหล็กแรงสูงตลอดเวลา อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆ ได้ เช่น บัตรที่ใช้แถบแม่เหล็ก อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ

การตรวจ MRI

มีขั้นตอนอย่างไร?

 1. ผู้รับการตรวจเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดของโรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ให้
 2. ผู้รับการตรวจถอดสิ่งของที่เป็นโลหะ เช่น กิ๊บติดผม ฟันปลอม ต่างหู เครื่องประดับ
 3. ผู้รับการตรวจจะถูกพาไปที่เตียงตรวจ เจ้าหน้าที่จัดท่าทางให้นอนหงายซึ่งเตียงจะเลื่อนเข้า–ออก และปรับความสูงต่ำได้
 4. เจ้าหน้าที่นำเครื่องจับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กมาวางบนร่างกาย
 5. เตียงจะถูกเลื่อนเข้าไปในอุโมงค์ของเครื่องซึ่งมีความกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร เพื่อนำผู้รับการตรวจเข้าสู่ศูนย์กลางของสนามแม่เหล็ก
 6. ในขณะที่ทำการตรวจ ผู้รับการตรวจต้องนอนนิ่งๆ เพื่อจะทำให้ได้ภาพที่คมชัด ไม่สั่นไหว
 7. ขณะที่เครื่องทำงานผู้รับการตรวจจะได้ยินเสียงการทำงานของเครื่อง และอาจรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยระหว่างที่มีการถ่ายภาพ
 8. ระยะเวลาในการตรวจเฉลี่ยประมาณ 30 – 40 นาที หรืออาจนานกว่านั้น ขึ้นกับระบบอวัยวะที่ต้องการตรวจ

หลังตรวจ MRI

ควรดูแลตนเอง

อย่างไร?

หลังตรวจ MRI ที่ไม่มีการฉีดสารทึบรังสี ผู้รับการตรวจสามารถรับประทานอาหาร และทำกิจวัตรอื่นๆ ได้ตามปกติ

BNH MRI Spine Screening

โปรแกรมตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนกระดูกสันหลัง

โปรแกรมตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนกระดูกสันหลัง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของอาการผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเอว แขนขาชา อ่อนแรง ทรงตัวไม่ได้

Night Time (8PM-12AM) ราคาพิเศษ!!

พร้อมบริการทำนัดล่วงหน้า

ไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องรอคิวนาน

Special price Regular price
MRI C-Spine

(หลังเวลา 20.00 น.)

โปรแกรมตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระดูกสันหลังส่วนคอ 8,500 15,000
MRI T-Spine

(หลังเวลา 20.00 น.)

โปรแกรมตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระดูกสันหลังส่วนอก 8,500 15,000
MRI T-L Spine

(หลังเวลา 20.00 น.)

โปรแกรมตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระดูกสันหลังส่วนอก-หลัง 8,500 15,000
MRI L-S Spine

(หลังเวลา 20.00 น.)

โปรแกรมตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระดูกสันหลังส่วนหลัง-เอว 8,500 15,000

ระยะเวลา               วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคานี้สำหรับเข้ารับการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเวลา 20.00 – 24.00 น. เท่านั้น
 • ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตรวจและราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
ท่านสามารถ Add LINE @MBRACE เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ หรือติดต่อศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ชั้น 2
สอบถามกับเจ้าหน้าที่