การตรวจสุขภาพตับด้วยเทคโนโลยี Fibroscan

฿3,500.00

Fibroscan เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ  โดยไม่เกิดความเจ็บปวดใดๆกับร่างกาย และลดอัตราความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนเมื่อเทียบกับการตรวจวินิจฉัยชนิดอื่น

Product Shipping