Gift Away 2020 แพ็กเกจ คัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (ให้ยาระงับความรู้สึก) (Gastroscopy & Colonoscopy + Anesthesia)

฿49,000 ฿32,000