QQ WORDS แฟลชการ์ดสำหรับเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ ทั้งปริมาณ และคุณภาพ

฿2,070

Flash Card ที่ออกแบบมาให้เด็กได้เรียนรู้

+ ทักษะการเข้าใจภาษา

+ การใช้ภาษา

+ การเชื่อมโยง เพื่อการสื่อสารอย่างครบทุกมิติ

+ ทักษะคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์