นโยบายการเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้า หรือการคืนเงิน

การเปลี่ยนสินค้า: เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จาก The M BRACE by BNH Hospital ท่านสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1. สินค้าที่ท่านได้รับมีการเสียหายจากการขนส่ง
2. สินค้าที่ได้รับไม่สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่การใช้งานครั้งแรก
3. เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วโปรดตรวจสอบ และถ่ายภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐานขณะแกะกล่อง
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
5. ผู้ซื้อที่ต้องส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ต้องทำการแพคสินค้าให้เหมาะสมต่อการขนส่งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า
6. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไข เช่น ของแถม สินค้าแลกซื้อ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์

การคืนสินค้า: เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จาก The M BRACE by BNH Hospital ท่านสามารถทำการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1. หีบห่อสินค้า อุปกรณ์ และของแถมทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการแกะหีบห่อใด ๆ
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

การคืนเงิน: ทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าหรือขอคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่

1. เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า
2. กรณีที่ The M BRACE by BNH Hospital ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้
3. กรณีชำรุด เสียหาย ลูกค้าจะต้องถ่ายวิดีโอในส่วนที่ชำรุดเพื่อยืนยันก่อนคืนสินค้า
4. สินค้าต้องคืนสินค้าในสภาพไม่ผ่านการใช้งาน กล่องและอุปกรณ์ต้องครบสมบูรณ์
5. การขอคืนเงินต้องดำเนินการภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอคืนเงิน

1. ติดต่อแจ้งขอคืนเงินกับ The M BRACE by BNH Hospital ผ่านช่องทางไลน์ไอดี @Mbrace
2. หลังจาก The M BRACE by BNH Hospital พิจารณาคำขอคืนเงินของท่านและได้ผลว่ากรณีของท่านสำมารถทำการขอคืนเงินได้ เราจะทำการแจ้งขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่ท่านติดต่อเข้ามา
3. ทำการแพคสินค้าเพื่อทำการส่งกลับมายัง The M BRACE by BNH Hospital ตามรคายละเอียดที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ โดยระหว่างการแพคสินค้าให้ถ่ายวิดีโอระหว่างการแพคสินค้าไว้เป็นหลักฐาน
4. หลังจากทำการจัดส่งสินค้าและจัดส่งสินค้าตามรายละเอียดที่ The M BRACE by BNH Hospital แจ้งไว้ เมื่อสินค้ามาถึง The M BRACE by BNH Hospital ในสภาพปกติและได้รับการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับสมบูรณ์แล้ว The M BRACE by BNH Hospital จะทำการคืนเงินให้กับท่านในช่องทางที่ท่านแจ้งไว้ภายใน 60 วัน

ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

1. กรณีที่มีการส่งสินค้าผิดจากคำสั่งซื้อ The M BRACE by BNH Hospital ยินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
2. กรณีที่ท่านต้องการคืนสินค้านอกเหนือจากกรณีในข้อ 1 ท่านจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน The M BRACE by BNH Hospital

ช่องทางการคืนเงิน

หลังจากได้รับการยืนยันแล้วว่าการแจ้งขอคืนเงินสมบูรณ์ เราจะทำการคืนเงินให้กับท่านในช่องทางที่ท่านชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าจาก The M BRACE by BNH Hospital หรือในกรณีที่ท่านทำการชำระเงินปลายทาง ให้ผู้มีสิทธิ์ในการรับเงินเข้ารับเงินได้ที่สำนักงานใหญ่โดยตรงภายในเวลาทำการ หรือท่านสามารถส่งหมายเลขบัญชีและเอกสามารถที่มีความจำเป็นสำหรับการรับเงินคืนผ่านช่องทางไลน์ไอดี @Mbrace และ The M BRACE by BNH Hospital จะดำเนินการคืนเงินให้กับท่านภายในระยะเวลา 60 วันหลังจากเราตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารและสินค้าเสร็จสิน

ข้อมูลการติดต่อเพื่อทำการเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้า หรือขอคืนเงิน

The M BRACE by BNH Hospital
9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Email : Mbraceonline@gmail.com
Line id : @Mbrace https://lin.ee/tm3R2RU