นโยบายการจัดส่งสินค้า (Shipping Policy)

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (Tracking number) ผ่าน การแจ้งทางโทรศัพท์ของลูกค้า

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

ส่งทาง บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน 

 • สำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ ตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางใน 2 วันถัด
 • สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 3 วัน (นับจากวันที่ ที่สั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้ว)
 • ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อ LINE @MBRACE
 • สำหรับต่างจังหวัด 
 • บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองภายใน 24 ชั่วโมง (นับจากวันที่ ที่สั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้ว)
 • ในกรณีลูกค้าอยู่นอกเขตอำเภอเมืองลูกค้าจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3-5 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 • เมื่อสินค้าถูกส่งแล้ว บริษัทขนส่ง จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่ง บริษัทขนส่ง จะรับภาระชดเชย ไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทาง บริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัทขนส่งแล้ว
 • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง